Бансоде С. Використання та вплив електронних періодичних видань на користувачів Пуненського університету (Індія)

Бібліотека Пуненського університету передплачує велику кількість журналів з метою задоволення інформаційних потреб своїх користувачів. Представлене дослідження є спробою визначити рівень задоволення користувачів бібліотеки Пуненського університету новим (електронним) форматом періодики. Крім того, перед автором стояло завдання з’ясувати, наскільки користувачі задоволені електронними періодичними ресурсами бібліотеки.

Відомості про автора:

професор кафедри бібліотечної справи та інформаційних наук Пуненського університету