Концепція якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року)

Концепція представляє загальне бачення розвитку бібліотек України до 2025 року і розроблена як узагальнюючий документ, що передував розробці стратегії. Схвалена Президією УБА 17 липня 2015 року.