Назаровець С. Квартильний підхід до проблеми стимулювання росту наукової продуктивності в університетах України

Розглянуто основні недоліки наявних систем преміювання працівників університетів України за публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах, з метою стимулювання росту їх наукової продуктивності. Запропонований альтернативний квартильний підхід до вирішення даної проблеми, який враховує особливості різних наукових дисциплін.

Відомості про автора:

директор Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат наук із соціальних комунікацій