Стратегія розвитку бібліотечної справи України до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» (Проект)

Стратегія аналізує стан бібліотечної галузі на момент її розробки та визначає основні стратегічні напрямки розвитку бібліотек України до 2025 року з окресленням завдань по кожному напрямку.