Мігунова Т., Бєлодєд О. Бібліотеки на допомогу вченим

У статті представлено діяльність бібліотеки закладу вищої освіти щодо підтримки Руху Відкритого Доступу та розвитку наукометрії на допомогу вченим з метою збільшення їх публікаційної активності та сприяння зростанню престижності закладу вищої освіти. 

Відомості про автора:

заступник директора з наукової роботи ; завідувач відділу бібліотечного маркетингу, інноваційної та методичної роботи Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова