Анонси

№ 4 (22) 2020
Бібліотекознавство

Туровська Л. Сервіс-орієнтована модель обслуговування користувачів у системі бібліотечних наукових комунікацій

Спираючись на новітній бібліотекознавчий досвід щодо розробки та впровадження інноваційних моделей бібліотечного розвитку, стаття аналізує сучасний стан бібліотечно-інформаційної діяльності та пропонує сервіс-орієнтовану модель обслуговування користувачів у системі бібліотечних наукових комунікацій. Стаття окреслює структуру та перераховує основні риси такої моделі, пропоновані Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського. Пропонує блок-схему, де наведено складові сервіс-орієнтованого бібліотечно-інформаційного обслуговування, засновані на формах і засобах наукових комунікацій з широким використанням інформаційних технологій. 

Відомості про автора:

науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

№ 4 (22) 2020
Законодавче регулювання галузі культури

Іванова М., Білінець Н. Нормативно-правове забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації працівників бібліотечної справи

У статті зазначається, що одною з гострих проблем в процесі трансформації та подальшого розвитку вітчизняної бібліотечної справи постає недостатня кількість висококваліфікованих працівників. Висвітлюються заходи Стратегії розвитку бібліотечної справи, які направлені на забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації. Розкривається національне законодавство, що регулює суспільні відносини у сфері забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації працівників бібліотечної справи. 

Відомості про автора:

науковий співробітник відділу з охорони інтелектуальної власності, головний бібліотекар відділу з охорони інтелектуальної власності Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

№ 4 (22) 2020
Управління бібліотекою. Бібліотечний менеджмент

Візнюк В. Soft skills бібліотечного лідера

Статтю присвячено питанню розвитку сучасних професійних якостей бібліотекаря, зокрема особистісних рис з урахуванням лідерських характеристик. Розглянуто ефективність роботи школи молодого бібліотекаря з теми «soft skills» бібліотечного лідера». З’ясовано основні тенденції розвитку «гнучких» навичок бібліотечного лідера. 

Відомості про автора:

директор бібліотеки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, м. Одеса, кандидат педагогічних наук

№ 4 (22) 2020
Управління бібліотекою. Бібліотечний менеджмент

Коваленко В. Використання тайм-менеджменту в бібліотеці

У статті розповідається про основні інструменти тайм-менеджменту, наголошується на необхідності їх використання у діяльності бібліотеки та бібліотекаря задля збільшення ефективності роботи та якісного управління часом. 

Відомості про автора:

завідувач сектору наукової бібліографії Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

№ 4 (22) 2020
Бібліотечно-бібліографічне обслуговування

Літашова А. Всеукраїнська акція «Тиха вечірка “Good Silent Party”» у контексті інклюзивних бібліотечних тенденцій

У статті описаний досвід організації та проведення Всеукраїнської акції «Тиха вечірка “Good Silent Party”». Розглянуто глобальну ідею створення вечірки, умови її проведення. Окрему увагу приділено меті вечірки – інклюзивності. Стаття дає власне бачення концепції трансформації бібліотечної справи та бібліотеки як нестереотипного інклюзивного артпростору. 

Відомості про автора:

завідувач відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки

№ 4 (22) 2020
Бібліотечна освіта, підвищення кваліфікації

Прокопенко Л. Бібліотечний інсентив-туризм для бібліотекарів

У статті охарактеризовано місце бібліотечного інсентив-туризму у системі мотивації і стимулювання професійної діяльності бібліотечних працівників; визначено його можливості як ефективного засобу нематеріальної мотивації і стимулювання бібліотекарів та дієвого інструменту розвитку персоналу бібліотечної установи. 

Відомості про автора:

головний бібліотекар Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, кандидат історичних наук, доцент