Березюк Н. Коли б не пішли, друзі уходять рано, а на душі рана. Р. П. Чигринова (1937–2016)

Представлено професійний шлях колеги і друга, з яким пов’язані найкращі спомини спільної творчої та науково-пошукової бібліотечної праці.

Відомості про автора:

провідний бібліограф Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна