Грудініна Н. Бібліографічний апарат наукової публікації як вияв академічної доброчесності

У статті на основі аналізу публікацій вітчизняної та зарубіжної літератури висвітлено питання, пов’язані з бібліографічним забезпеченням наукометричних досліджень використаних джерел до наукових праць, обґрунтовано його актуальність і недостатню розробленість, окреслено основні підходи до ліквідування «білих плям» щодо складання прикнижкових й пристатейних списків. 

Відомості про автора:

науковий співробітник відділу комплектування та наукового опрацювання документів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського