Досвід зарубіжних країн

Михайличенко Н., Порало І. Бібліотечна освіта Канади: робота бібліотекаря та діяльність бібліотек

У пропонованому огляді здійснено спробу представити бібліотечну галузь Канади з погляду молодого фахівця. Відходячи від формального опису бібліотечної освіти, роботи бібліотекаря та діяльності бібліотек, автори намагаються передати, показати бібліотечну сферу країни передусім у соціальному контексті. Відповідний контекст був обраний з метою ілюстрації якості впливу бібліотек на суспільство, а саме визначити їх значущість, місію як основу соціального прогресу країни. Суттєвий наголос в огляді робиться на бібліотекарі, від основ його освітнього, професійного становлення до соціально-економічної стійкості та виразності. 

Відомості про автора: 

студентка магістратури Торонтського університету за спеціальністю “Бібліотечна справа та інформація”, асистент бібліотекаря, бібліотека Школи менеджменту Ротмана, асистент бібліотекаря, відділ розвитку колекцій Головної бібліотеки; головний бібліограф відділу довідково-інформаційного обслуговування Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, кандидат філософських наук

Романюк О. Бібліотерапія по-литовськи

Про розвиток бібліотерапії як бібліотечної послуги у публічних бібліотеках м. Вільнюс (Литва),  розробку та практичне використання бібліотеками віртуальної платформи для дистанційної бібліотерапевтичної допомоги підліткам з поведінковими та емоційними розладами та їх батькам. 

Відомості про автора: 

директор Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих м. Києва

Зурлис П. Проектная деятельность библиотек Литвы

В статье представлен краткий обзор проектной деятельности публичных библиотек Литвы, раскрыты преимущества и недостатки участия библиотек в проектах.

Відомості про автора: 

директор Вильнюсской областной публичной библиотеки им. Адама Мицкевича, Литва

Ситару Л. Библиотеки помогают пчеловодам

В статье представлена деятельность библиотеки по созданию обучающей программы для пчеловодов района и ее апробации, что позволило изменить их отношение к библиотеке и ее услугам. Данный пример может использоваться библиотеками как алгоритм для работы с различными профессиональными группами читателей.

Відомості про автора: 

заведующая методическим отделом районной публичной библиотеки им. А. Донич, г. Оргеев, Огеевский район, Республика Молдова

Долгополова Е. Национальная библиотека Беларуси – главный информационный и социокультурный центр страны

В статье представлены основные направления деятельности Национальной библиотеки Беларуси.

Відомості про автора: 

первый заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси, председатель Белорусской библиотечной ассоциации

Польова В. Німецька Бібліотека року – 2015: інтерв’ю з директором публічної бібліотеки м. Кельн пані Хеннелоре Фогт

В інтерв’ю висвітлюються інноваційні підходи до діяльності бібліотек та критерії щодо визначення бібліотеки року в Німеччині.

Відомості про автора: 

адміністративний координатор виконавчого офісу Української бібліотечної асоціації

Чуканова С. Проблема професійної підготовки фахівців із бібліотекознавства та інформології в США у педагогічній теорії

Розвиток сучасного інформаційного суспільства гостро ставить питання ролі бібліотек. У модерному світі бібліотеки конкурують з іншими інформаційними установами за право на існування, тому перед ними стоїть вибір: або зникнути під тиском новітніх інформаційних технологій, поступившись їм, або використати ці технології для власного розвитку в інформаційному суспільстві сьогодення. Сучасне інформаційне суспільство ставить нові вимоги до інформаційних установ, у зв’язку з цим спостерігаються тенденції до змін традиційних функцій бібліотек. У статті подано короткий огляд процесу професійної підготовки фахівців із бібліотекознавства та інформології в США.

Відомості про автора: 

координатор Американської бібліотеки ім. В. Китастого при Національному університеті «Києво-Могилянська академія»

Бансоде С. Використання та вплив електронних періодичних видань на користувачів Пуненського університету (Індія)

Бібліотека Пуненського університету передплачує велику кількість журналів з метою задоволення інформаційних потреб своїх користувачів. Представлене дослідження є спробою визначити рівень задоволення користувачів бібліотеки Пуненського університету новим (електронним) форматом періодики. Крім того, перед автором стояло завдання з’ясувати, наскільки користувачі задоволені електронними періодичними ресурсами бібліотеки.

Відомості про автора: 

професор кафедри бібліотечної справи та інформаційних наук Пуненського університету

Подписка на RSS - Досвід зарубіжних країн