№ 2 (4) 2016

Файл ЕК: 

Чабан І. Досвід автоматизації бібліотечних технологій на пункті запису читачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Узагальнюється досвід розробки автоматизованого робочого місця пункту запису читачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з використанням засобів системи автоматизації бібліотек «ІРБІС64» та системи персоналізації пластикових карток «IDCardMaster».

Відомості про автора: 

науковий співробітник відділу інформаційно-комунікаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Лобузіна К., Чабан І. Досвід створення бази даних «Послуги читальних залів» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського

Узагальнюється досвід створення бази даних «Послуги читальних залів» (БД ПЧЗ) в Національній бібліотеці України імені В. І Вернадського. Розглянуто практичні питання розробки структури БД ПЧЗ, засобів для введення, пошуку та статистичного аналізу інформації з БД ПЧЗ.

Відомості про автора: 

керівник Центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій, доктор наук із соціальних комунікацій та науковий співробітник відділу інформаційно-комунікаційних технологій Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Чеховська І. Динаміка змін у краєзнавчому контенті на сайтах обласних універсальних наукових бібліотек України

Стаття знайомить з результатами редакції Путівника по краєзнавчих ресурсах України, що презентований на сайті Національної історичної бібліотеки України.

Відомості про автора: 

головний бібліограф відділу історичного краєзнавства Національної історичної бібліотеки України

Назаровець С. Квартильний підхід до проблеми стимулювання росту наукової продуктивності в університетах України

Розглянуто основні недоліки наявних систем преміювання працівників університетів України за публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах, з метою стимулювання росту їх наукової продуктивності. Запропонований альтернативний квартильний підхід до вирішення даної проблеми, який враховує особливості різних наукових дисциплін.

Відомості про автора: 

директор Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат наук із соціальних комунікацій

Калініна Н. Нові можливості трудових відносин

У статті висвітлюються актуальні питання законодавчої бази України в сфері трудових правовідносин, подається аналіз проекту Трудового кодексу України, розглядаються основні питання, які можуть виникнути між робітником і роботодавцем у сфері діяльності публічних бібліотек, з урахуванням нового проекту Трудового кодексу України.

Відомості про автора: 

юрист, фахівець у галузі кримінального права, завідуюча бібліотекою-філією № 10 , ЦБС для дорослих м. Запоріжжя

Тертилова А. Роль професії бібліотекаря в сучасних умовах

Представлено міркування щодо ролі книги та професії бібліотекаря, спираючись на висловлення відомих вчених, письменників, науковців.

Відомості про автора: 

бібліотекар Бібліотеки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Лобода Г. Книги, творені кров’ю серця

У статті представлено інформацію про презентації книг «Борись в ім’я честі» та «Ічнянці в АТО (сто бійців)» і волонтерську діяльність бібліотекарів.

Відомості про автора: 

провідний бібліотекар з методичної роботи Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва

Страницы

Подписка на RSS - № 2 (4) 2016