Анонси

№ 3 (25) 2021
Бібліотекознавство

Клименко О. Бібліотекознавство України: історія, методологія, наукові проєкти

У статті висвітлено порядок, представництво та зміст доповідей Шостих бібліотекознавчих студій, присвячених пам’яті професора Михайла Семеновича Слободяника на тему «Бібліотекознавство України: історія, методологія, наукові проєкти». Онлайн-формат вкотре продемонстрував актуальність такої форми організації наукової діяльності (враховуючи географію охоплення авторитетних спікерів) та нагальну потребу бібліотечної спільноти в такого роду заходах, на яких в атмосфері підвищеного інтересу до виголошених тем активно обговорюються нагальні проблеми вітчизняної бібліотечної галузі. 

Відомості про автора:

старша наукова співробітниця Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук, доцентка

№ 3 (25) 2021
Науково-дослідна робота бібліотек

Мацей О., Молчанова С. Вивчення потреб користувачів Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету: ретроспективний погляд

У статті йдеться про дослідження Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, починаючи з 90-х років минулого століття. Відображено роль та значення досліджень для виявлення об’єктивної картини діяльності бібліотеки і визначення шляхів її подальшого функціонування та розвитку. Особливу увагу приділено маркетинговим дослідженням, що дозволило бібліотеці оперативно змінювати стратегію і тактику діяльності із врахуванням змін динаміки попиту користувачів та розвитку конкурентоспроможного середовища. 

Відомості про автора:

заступниця директора, завідувачка науково-методичного відділу Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

№ 3 (25) 2021
Інтернет-технології в бібліотеках

Туровська Л. Електронна вітрина нових надходжень до фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в системі дистанційного бібліотечного обслуговування

Стаття визначає теоретичні, методичні та технологічні засади забезпечення якості віртуальної виставкової діяльності в системі дистанційного бібліотечного обслуговування. Віртуальна виставкова діяльність розглядається на прикладі організації електронної вітрини нових надходжень до фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Обґрунтовуються типові методологічні, технологічні рішення та практичні підходи до організації цієї вітрини. Окреслюються її інтерактивні можливості як нової діалогової форми у середовищі наукових комунікацій. Стаття слугує подальшим розвитком поглядів на організацію бібліотечних віртуальних виставок як засобу продукування наукових знань та інструменту дистанційного обслуговування у процесі задоволення потреб віддалених користувачів. 

Відомості про автора:

наукова співробітниця Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

№ 3 (25) 2021
Бібліотечно-бібліографічне обслуговування

Амельченко Ю. Музей української книги в бібліотеці: інтеграція, прогрес, популярність

Стаття актуалізує сучасну тенденцію розвитку бібліотек як поліфункціональних закладів, доводячи, що бібліотека, в складі якої є музей, представляє ефективну модель організації сучасного простору. На прикладі діяльності Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені М. C. Грушевського розкривається значення цієї інтеграції у межах реалізації державних програм з популяризації мови та читання. 

Відомості про автора:

директорка Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені М. С. Грушевського

№ 3 (25) 2021
Історичні розвідки бібліотек

Левченко Ю. Книжковий спецфонд як історичне явище (основні положення статті Всеукраїнського конкурсу для молодих бібліотекарів імені Л. Б. Хавкіної (2021 р.))

Спецфонд – це унікальне історичне явище, що виникло в умовах радянської тоталітарної системи державного управління й було проявом цензурної політики у межах бібліотечної галузі. Вони утворювались, як окремі відділи бібліотек, де зберігалась література, що була заборонена для вільного поширення в СРСР (УРСР – як його складової) з ідеологічних та політичних мотивів. Розкрито періодизацію функціонування спецфондів у бібліотеках України. 

Відомості про автора:

завідувач відділу інформаційно-бібліографічної роботи Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат історичних наук