Анонси

№ 2 (32) 2023
Бібліотекознавство

Бондарчук Я. Погляд на тенденції, що формують майбутнє українських бібліотек: контраверсійні роздуми

У статті висвітлено основні тенденції розвитку бібліотек в умовах сучасних зовнішніх та внутрішніх факторів. Розглянуто ключові контраверсійні питання цих напрямів та обґрунтовано всі «за» і «проти». 

Відомості про автора:

завідувачка науково-методичного відділу Наукової бібліотеки Вінницького національного університету ім. М. І. Пирогова

№ 2 (32) 2023
Бібліотеки і війна

Новальська Ю. Бібліотечна наука і практика України в умовах воєнного стану

Висвітлено основні напрями досліджень у бібліотекознавстві та практичній діяльності бібліотек України у воєнний час. Доведено, що українські науковці та фахівці бібліотечної справи і в умовах воєнного стану актуалізують стратегічні компоненти національної бібліотечно-інформаційної сфери інформацій в умовах нових реалій. 

Відомості про автора:

головна бібліотекарка науково-дослідного відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого

№ 2 (32) 2023
Науково-дослідна робота бібліотек

Луговцев Ю. Інформаційні потреби віддалених користувачів бібліотек півдня України

У статті висвітлюються результати регіонального дослідження «Інформаційні потреби відділених користувачів бібліотек півдня України» 

Відомості про автора:

співробітник сектору науково-дослідної роботи науково-методичного відділу Одеської національної наукової бібліотеки, кандидат філософських наук

№ 2 (32) 2023
Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек

Мельник М. Історико-книгознавчі дослідження фонду бібліотеки з метою створення книжкових колекцій

У статті висвітлено значення провенієнцій та їх різновидів як важливого джерела в дослідженні фонду рідкісних і цінних видань. Охарактеризовано шляхи формування та організацію колекцій. 

Відомості про автора:

заступниця директора наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

№ 2 (32) 2023
Мережа бібліотек

Вергунов В. Депозитарне зберігання книг в реаліях бібліотечної системи України

У статті зосереджується увага на функціонуванні бібліотек-депозитаріїв в умовах сьогодення. Висвітлюється досвід Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук, яка є бібліотекою-депозитарієм від 1975 р., й акцентується увага на власному баченні з вирішення однієї із проблем бібліотечної системи України як депозитарні або колекційні збереження. Наголошується на важливому завданні державницького врегулювання нормативної документації стосовно функцій, покладених на бібліотеки-депозитарії України. 

Відомості про автора:

директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук, доктор сільськогосподарських наук, доктор історичних наук, професор, академік НААН, заслужений працівник сільського господарства України