Анонси

№ 4 (26) 2021
Автоматизація бібліотечних процесів

Сиволап О. Використання сервісів Google для автоматизованого обліку звітних показників роботи бібліотеки

У статті розглянуто досвід роботи Науково-технічної бібліотеки Одеської національної академії харчових технологій з впровадження автоматизованого обліку звітних показників роботи бібліотеки, а саме – використання сервісів Google для формування звітів у цифровому форматі. Відображено етапи створення звітів від занесення початкових показників, заповнення щоденників обліку роботи, до автоматизованого формування кінцевих звітів, описана можливість спільного, віддаленого доступу до роботи з відповідними google таблицями декількох працівників одночасно. 

Відомості про автора:

завідувачка організаційно-методичного відділу Науково-технічної бібліотеки Одеської національної академії харчових технологій

№ 4 (26) 2021
Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек

Соколов В. Методи вивчення бібліотечного фонду: стан, генезис та основні поняття

В методичній консультації-статті охарактеризовано, переважно, класичні методи вивчення бібліотечного фонду, розкрито їх визначення та основний поняттєвий апарат. Проаналізовано формування зазначених методів у зв’язку з розвитком теорії та методології фондознавства як складової частини бібліотекознавства в умовах трансформації форм діяльності бібліотек, обумовлених появою інформаційно-цифрових технологій. 

Відомості про автора:

головний бібліотекар Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, кандидат історичних наук

№ 4 (26) 2021
Бібліотечна освіта, підвищення кваліфікації

Ходарєва Ю. Використання соціальної мережі як каналу професійної інформації (досвід кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної)

Розглянуто основні складові вебпредставництва кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної, в т. ч. вебсторінка у фейсбуці як засіб для репрезентації діяльності в інтернет-середовищі, канал професійної інформації, майданчик для розвитку та самоосвіти бібліотечних фахівців, платформа для професійного спілкування. Проаналізовано динаміку розвитку вебсторінки за такими параметрами: представлення, конвергентність, змістовність, інтенсивність зворотного зв’язку. 

Відомості про автора:

головна бібліотекарка кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

№ 4 (26) 2021
Історичні розвідки бібліотек

Левченко Ю. Бібліотека Київського педагогічного інституту під час нацистської окупації (1941–1943 рр.)

Стаття присвячена розкриттю історії бібліотеки Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького (нині – Наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова) в роки нацистської окупації. Досліджено діяльність бібліотеки як частини Педагогічного інституту (грудень 1941 р. – вересень 1942 р.) та філії Центральної бібліотеки рейхскомісара України (Крайової бібліотеки) (вересень 1942 – жовтень 1943 р.). 

Відомості про автора:

завідувач відділу інформаційно-бібліографічної роботи Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат історичних наук