Бібліотечна освіта, підвищення кваліфікації

Гаврілова В. Все про мобінг або правила виживання у токсичному колективі

В методичній консультації-статті висвітлено поняття «мобінгу» та «босингу» в колективі, його класифікації, причини виникнення. 

Відомості про автора: 

завідувачка сектору наукової літератури Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Амельченко Ю. Бібліотека: маленькі ідеї для великих змін

У статті проаналізована ефективність впровадження професійних знань та ідей, викладених під час освітнього онлайн-курсу «Бібліотека – відкритий публічний простір», на прикладі досвіду невеликих бібліотек територіальних громад Одеської області. 

Відомості про автора: 

директорка Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені М. С. Грушевського

Левченко Ю. Гарвардський стиль: основне

У статті представлено інформацію про Гарвардський стиль як один з видів оформлення посилань в наукових працях, засновником якого наприкінці ХІХ ст. був американський зоолог Едвард Лоренс Марк, який працював у Гарвардському університеті. Завдяки запропонованій ним системі посилань «автор-дата» створюється простий і логічний взаємозв’язок між внутрішньотекстовим посиланням та списком використаної літератури. У статті розглянуто шляхи поширення та урізноманітнення видів стилю, яке відбулось коли інші наукові заклади запозичили його систему і створили власні правила оформлення наукових праць. Наразі в Україні поширено шість видів Гарвардського стилю. 

Відомості про автора: 

завідувач відділу інформаційно-бібліографічної роботи Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Гетьманова Т. Дистанційне навчання як один з інструментів безперервної інформаційно-бібліотечної освіти

У статті висвітлено досвід роботи Наукової бібліотеки Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова з дистанційного навчання співробітників, що сприяло удосконаленню роботи бібліотеки, упровадженню нових форм і методів обслуговування користувачів, активізації проєктної діяльності. 

Відомості про автора: 

завідувачка сектору інформаційно-бібліографічного обслуговування інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Лупан А. Обласний конкурс рекламних буклетів «Україна і ми – незалежні!»

У статті представлено результати обласного конкурсу рекламних буклетів публічних бібліотек територіальних громад Чернівецької області до 30-річчя незалежності України.  

Відомості про автора: 

головний методист Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка

Ходарєва Ю. Використання соціальної мережі як каналу професійної інформації (досвід кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної)

Розглянуто основні складові вебпредставництва кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної, в т. ч. вебсторінка у фейсбуці як засіб для репрезентації діяльності в інтернет-середовищі, канал професійної інформації, майданчик для розвитку та самоосвіти бібліотечних фахівців, платформа для професійного спілкування. Проаналізовано динаміку розвитку вебсторінки за такими параметрами: представлення, конвергентність, змістовність, інтенсивність зворотного зв’язку. 

Відомості про автора: 

головна бібліотекарка кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

Бондарчук Я. Нотатки з блокнота методиста (з досвіду роботи науково-методичного відділу Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова)

У статті розглянуто важливість методичної діяльності в напрямі створення умов для реалізації професійних потреб бібліотечних фахівців, підвищення їх компетенцій в часи стрімкого технічного розвитку, впровадження інновацій та викликів сьогодення. Представлено роздуми над пошуком актуальних та цікавих ідей для організації ефективної методичної діяльності, описано практичні результати роботи науково-методичного відділу Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. 

Відомості про автора: 

завідувачка науково-методичного відділу Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Літвінова Є. Онлайн ресурси для підвищення професійної компетенції бібліотекарів

У статті представлено огляд освітніх онлайн ресурсів для бібліотекарів, на яких можна навчатись дистанційно, щоб застосовувати в фаховій діяльності. Курси, що запропоновані, безкоштовні та легкі у засвоюванні. 

Відомості про автора: 

заступниця директора з наукової роботи Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського, м. Кропивницький

Прокопенко Л. Бібліотечний інсентив-туризм для бібліотекарів

У статті охарактеризовано місце бібліотечного інсентив-туризму у системі мотивації і стимулювання професійної діяльності бібліотечних працівників; визначено його можливості як ефективного засобу нематеріальної мотивації і стимулювання бібліотекарів та дієвого інструменту розвитку персоналу бібліотечної установи. 

Відомості про автора: 

головний бібліотекар Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, кандидат історичних наук, доцент

Цимбалюк П.Професійні компетенції бібліотекарів – важливий складник успішної бібліотеки

У статті наголошено на важливості поліпшення професійної компетентності бібліотечних фахівців, зокрема такого важливого складника як інтелектуальна компетентність. Наведено приклади діяльності Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва щодо реалізації інтелектуально-просвітницького проєкту «На перетині культур». 

Відомості про автора: 

учений секретар Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва, заслужений працівник культури України

Страницы

Подписка на RSS - Бібліотечна освіта, підвищення кваліфікації