Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек

Іванченко А. Бібліографічна діяльність одеських бібліотек: розвиток та здобутки

Стаття висвітлює розвиток бібліографічної діяльності одеських бібліотек, починаючи з першої половини ХІХ ст., та здобутки в цій галузі на сьогодні. Огляд зроблено шляхом аналізу бібліографічних здобутків провідних наукових установ та організацій міста: Одеської національної наукової бібліотеки, наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, інших бібліотек ВНЗ та обласних бібліотек, а також наукових товариств кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Відомості про автора: 

провідний бібліограф науково-бібліографічного відділу Одеської національної наукової бібліотеки

Іванова М., Білінець Н. Інформаційно-аналітичний дайджест Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського «Актуальні проблеми інтелектуальної власності в інформаційній сфері»

Розкривається процес створення інформаційно-аналітичного продукту, його структура, принципи та специфіка наповнення змісту. Дайджест орієнтований для широкого кола фахівців у сфері охорони права інтелектуальної власності. Використання інформаційно-аналітичного продукту сприяє заощадженню часу пошуку матеріалів з питань інтелектуальної власності та швидкому орієнтуванню в загальному потоці інформації.

Відомості про автора: 

науковий співробітник, головний бібліотекар Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Корнійчук М. Приватні книжкові колекції діячів української діаспори у фондах Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька академія»

У статті висвітлено процес формування та склад фондів приватних книжкових колекцій діячів української діаспори в Науковій бібліотеці Національного університету «Острозька академія». Наведено основні факти з біографії дарувальників та власників колекцій, проаналізовано видання книгозбірні, які є цінним джерелом вивчення праць українських учених, громадських та культурних діячів діаспори.

Відомості про автора: 

провідний бібліотекар відділу комплектування та обробки літератури Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька академія»

Бондарчук О. Збереження та використання інформаційного ресурсу: традиційні та новітні підходи

У статті розглянуто досвід роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського з питань збереження документного ресурсу бібліотеки, у т. ч. рідкісних видань.

Відомості про автора: 

завідувач відділу наукової організації та зберігання фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Шубенкова Т. Бібліотечні електронні ресурси на базі фотодокументів: аналіз способів створення, збереження і надання користувачам

Стаття присвячена проблемі накопичення, обробки, систематизації, зберігання і надання користувачам фотодокументів, формуванню спільного якісного електронного ресурсу спрямованого на потреби користувачів бібліотек, архівів, музеїв, його збереженню і представленню у електронному середовищі.

Відомості про автора: 

директор Наукової бібліотеки Дипломатичної академії України при МЗС України

Гулик І. За завісою цензури

У статті розповідається про цікаву знахідку у фонді наукової бібліотеки, яка пройшла через завісу цензури та осіб причетних до цієї процедури, що мали відношення до охорони здоров’я України та Вінниччини зокрема.

Відомості про автора: 

завідувач сектору наукової бібліотеки Вінницького національного університету імені М. І. Пирогова

Ліщук Т., Павлів Н. Особливості процесу комплектування сучасної університетської бібліотеки: на прикладі Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Стаття присвячена аналізу особливостей процесу комплектування фонду сучасної університетської бібліотеки (на прикладі наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія»).

Відомості про автора: 

завідувач відділу комплектування документів Наталія Павлів, головний бібліотекар відділу комплектування документів Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Соляник А. Фонды электронных книг в публичных библиотеках Украины: состояние, проблемы, перспективы развития

Доклад, представленный от делегации Украины на международном теоретико-практическом семинаре «Рынок электронных книг и партнерство библиотек», 19–20 апреля 2016 г., Литва, г. Аникщай, (http://www.nykscionamai.lt/?lang=en).

Відомості про автора: 

заведующая кафедрой документоведения и книговедения Харьковской государственной академии культуры, доктор педагогических наук, профессор

Бабенко Ю. Інформаційне забезпечення процесу комплектування документного фонду бібліотеки вищого навчального закладу в умовах сьогодення

Висвітлено проблеми інформаційного забезпечення процесу комплектування бібліотеки ВНЗ в умовах сьогодення, спираючись на досвід роботи бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі.

Відомості про автора: 

завідувач відділу комплектування та наукової обробки літератури бібліотеки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Волян Н. Бібліотечний проект «Живе краєзнавство»

У статті представлено досвід роботи Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки зі створення краєзнавчої експозиції «Рівненщина літературна» та впровадження краєзнавчої екскурсійної діяльності.

Відомості про автора: 

головний бібліотекар Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки

Страницы

Подписка на RSS - Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек