Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек

Гончаренко М. Підвищення інформаційної ємкості універсального підсобного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Спираючись на матеріали бібліотечної статистики, стаття аналізує теоретичні та практичні аспекти обігу документів універсального підсобного фонду відділу комплексного бібліотечного обслуговування Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

Відомості про автора: 

молодша наукова співробітниця відділу комплексного бібліотечного обслуговування Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Мельник М. Історико-книгознавчі дослідження фонду бібліотеки з метою створення книжкових колекцій

У статті висвітлено значення провенієнцій та їх різновидів як важливого джерела в дослідженні фонду рідкісних і цінних видань. Охарактеризовано шляхи формування та організацію колекцій. 

Відомості про автора: 

заступниця директора наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Стопа І. Комплектування фонду бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: історичні аспекти, сучасні реалії та майбутні перспективи

У статті висвітлюються основні моменти щодо комплектування фонду бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у різні історичні періоди та виклики сьогодення. 

Відомості про автора: 

завідувачка відділу комплектування та наукової обробки документів бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Русначенко Т. Біобібліографічні ресурси бібліотеки: погляд через призму сучасності

Стаття присвячена проблемам освоєння бібліотекою нових соціальних та інформаційних технологій, створення нових видів інформаційних продуктів. Розкрито поняття біобібліографічного ресурсу, показано його традиційні та інноваційні форми. З'ясовано значення буктрейлера як медіаресурсу з елементами біобібліографії для презентації творчої спадщини письменників Криворіжжя. 

Відомості про автора: 

завідувачка сектору підтримки автоматизованої бібліотечної системи та програмного забезпечення бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету

Лучка Л. Особові книжкові зібрання катеринославських діячів в університетському бібліотечному просторі

На базі фондів наукової бібліотеки проаналізовано власні книгозібрання катеринославських діячів за тематикою, змістом, дарчими написами та печатками. Досліджено книговидавничу справу ХVIII – початку ХХ ст. за форматом та друкарським мистецтвом. Виявлено рідкісні та цінні примірники, що мають цікаву історичну долю, пов’язану з життєдіяльністю особистостей культурно-освітнього простору краю. 

Відомості про автора: 

виконувачка обов’язків директорки Наукової бібліотеки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидатка історичних наук

Дідусенко Г. Окремі пропозиції щодо використання джерелознавчої бази при проведенні регіональних досліджень життя та творчості Ю. І. Липи (за фондами Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського)

У статті висвітлюються біографічні факти та творча спадщина Ю. І. Липи крізь призму джерел з української діаспори, здійснено порівняльний аналіз липознавчої джерельної бази в екзилі та проаналізовано напрацювання сучасного українського липознавства. 

Відомості про автора: 

головна бібліотекарка Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського

Білоус В. Електронні наукові та освітні ресурси, інноваційні сервіси бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

У статті висвітлюються важливість цифровізації, створення та використання електронних ресурсів у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 

Відомості про автора: 

директорка бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Бєльницька О., Кривогуз О. Книжкова колекція та особистий архів Г. Д. Зленка у фонді Одеської національної наукової бібліотеки

Розкрито значення особистих книжкових колекцій Одеської національної наукової бібліотеки в культурологічному просторі; уперше репрезентовано книжкову колекцію та приватний архів українського письменника-публіциста, літературознавця й бібліографа Г. Д. Зленка, подано окремі біографічні відомості про нього та означено його творчі здобутки. Показано роль і місце біобібліографічних досліджень Г. Д. Зленка у науково-бібліографічній діяльності, висвітлено його основні публікації про українських бібліографів, відомих діячів української літератури та культури, які входили до кола інтересів літературознавця-пошуковця, узагальнено його епістолярій. Визначено значення і роль колекції для подальшого розвитку бібліографознавства. 

Відомості про автора: 

заступниця генерального директора з бібліотечної роботи, заслужена працівниця культури України; завідувачка відділу наукового комплектування та обліку документно-інформаційних ресурсів Одеська національна наукова бібліотека

Проць Н., Байрамова К. Книги видавництва «Аквілон» у фондах Центральної наукової бібліотеки Каразінського університету

У статті представлено книгознавчий огляд малотиражної ілюстрованої літератури видавництва «Аквілон», яке у 2021 році відзначає 100-річний ювілей. Автори зосередили увагу на попримірниковій характеристиці книг «Аквілону» з фонду книжкових пам’яток Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Відомості про автора: 

головна бібліотекарка відділу книжкових пам’яток, цінних видань та рукописів, кандидатка історичних наук; завідувачка сектору культурно-просвітницької роботи Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Полякова Ю. Літературні альманахи та збірники 1920–1930-х років у фонді Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

У статті представлено відомості про літературні альманахи та збірники, що видавались різними літературними організаціями в Україні протягом 1920–1930-х років, розкрито їх тематичне та ідеологічне спрямування. 

Відомості про автора: 

головна бібліографиня Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Страницы

Подписка на RSS - Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек