Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек

Соколов В. Створення та функціонування кількісної моделі бібліотечного фонду: місце та значення у дослідженні та оптимізації процесів формування, керування та використання фондів

В методичній консультації-статті визначено мету, властивості, особливості використання та основні види кількісних моделей бібліотечного фонду. Висвітлено історіографію з питань кількісного моделювання, головні етапи та напрями розвитку кількісних моделей бібліотечного фонду. Проаналізовано специфіку технологічних процесів створення кількісної моделі бібліотечного фонду, розкрито значення її створення та використання у формуванні фонду бібліотеки. Обґрунтовано важливість використання зазначеної моделі у вивченні фонду та у підвищенні ефективності роботи бібліотеки. 

Відомості про автора: 

головний бібліотекар науково-дослідного відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, кандидат історичних наук, доцент

Лучка Л. Посвята Харкову: книжкова колекція харківських видань XIX – початку XX ст. у фондах наукової бібліотеки

У статті проаналізовано колекцію харківських видань ХІХ – початку XX ст. за тематикою, змістом, хронологічними межами та друкарським оформленням. Висвітлено історичний шлях та доля окремих примірників. Приділено увагу дослідженню колективів авторів, укладачів та редакційних колегій перших підручників, монографій та різногалузевих збірників. Визначено роль зазначених видань у розвитку національної книжкової спадщини. 

Відомості про автора: 

директорка Наукової бібліотеки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидатка історичних наук

Гулик І. Всупереч терору: не знищені сторінки історії

У статті висвітлено один із напрямів дослідження бібліотечного фонду, а саме, «Книги, понівечені сталінським терором». Проаналізовано художні видання класиків української літератури, видані у 30-х роках XX ст., в яких цілеспрямовано вирізано або ж по-варварськи вирвано певні сторінки. Значну увагу приділено історикам-науковцям авторам передмов, редакторам, які пройшли табори ГУЛАГу. 

Відомості про автора: 

завідувачка культурно-просвітницького відділу Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Соколов В. Значення та основні завдання використання методів моделювання бібліотечного фонду в оптимізації роботи бібліотек

В методичній консультації-статті визначено зміст поняття «моделювання бібліотечного фонду». Охарактеризовано основні види моделей бібліотечного фонду; проаналізовано особливості та головні етапи їхнього створення. З’ясовано специфіку технологічних процесів моделювання бібліотечного фонду. Висвітлено значення створення та використання моделей бібліотечного фонду для процесів комплектування, використання та збереження фонду. Обґрунтовано необхідність та важливість моделювання бібліотечного фонду для підвищення ефективності роботи бібліотек. Розкрито місце і роль моделювання бібліотечного фонду в поглибленні теоретичного пізнання в галузі бібліотекознавства та фондознавства. 

Відомості про автора: 

головний бібліотекар науково-дослідного відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, кандидат історичних наук, доцент

Гончаренко М. Підвищення інформаційної ємкості універсального підсобного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Спираючись на матеріали бібліотечної статистики, стаття аналізує теоретичні та практичні аспекти обігу документів універсального підсобного фонду відділу комплексного бібліотечного обслуговування Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

Відомості про автора: 

молодша наукова співробітниця відділу комплексного бібліотечного обслуговування Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Мельник М. Історико-книгознавчі дослідження фонду бібліотеки з метою створення книжкових колекцій

У статті висвітлено значення провенієнцій та їх різновидів як важливого джерела в дослідженні фонду рідкісних і цінних видань. Охарактеризовано шляхи формування та організацію колекцій. 

Відомості про автора: 

заступниця директора наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Стопа І. Комплектування фонду бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: історичні аспекти, сучасні реалії та майбутні перспективи

У статті висвітлюються основні моменти щодо комплектування фонду бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у різні історичні періоди та виклики сьогодення. 

Відомості про автора: 

завідувачка відділу комплектування та наукової обробки документів бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Русначенко Т. Біобібліографічні ресурси бібліотеки: погляд через призму сучасності

Стаття присвячена проблемам освоєння бібліотекою нових соціальних та інформаційних технологій, створення нових видів інформаційних продуктів. Розкрито поняття біобібліографічного ресурсу, показано його традиційні та інноваційні форми. З'ясовано значення буктрейлера як медіаресурсу з елементами біобібліографії для презентації творчої спадщини письменників Криворіжжя. 

Відомості про автора: 

завідувачка сектору підтримки автоматизованої бібліотечної системи та програмного забезпечення бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету

Лучка Л. Особові книжкові зібрання катеринославських діячів в університетському бібліотечному просторі

На базі фондів наукової бібліотеки проаналізовано власні книгозібрання катеринославських діячів за тематикою, змістом, дарчими написами та печатками. Досліджено книговидавничу справу ХVIII – початку ХХ ст. за форматом та друкарським мистецтвом. Виявлено рідкісні та цінні примірники, що мають цікаву історичну долю, пов’язану з життєдіяльністю особистостей культурно-освітнього простору краю. 

Відомості про автора: 

виконувачка обов’язків директорки Наукової бібліотеки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидатка історичних наук

Дідусенко Г. Окремі пропозиції щодо використання джерелознавчої бази при проведенні регіональних досліджень життя та творчості Ю. І. Липи (за фондами Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського)

У статті висвітлюються біографічні факти та творча спадщина Ю. І. Липи крізь призму джерел з української діаспори, здійснено порівняльний аналіз липознавчої джерельної бази в екзилі та проаналізовано напрацювання сучасного українського липознавства. 

Відомості про автора: 

головна бібліотекарка Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського

Страницы

Подписка на RSS - Бібліотечно-бібліографічні ресурси бібліотек