Сообщение об ошибке

  • Notice: tempnam(): file created in the system's temporary directory в функции drupal_tempnam() (строка 2552 в файле /var/www/libraryforum/libraryforum.info/includes/file.inc).
  • Warning: file_put_contents(temporary://fileWmqiOp): failed to open stream: "DrupalTemporaryStreamWrapper::stream_open" call failed в функции file_unmanaged_save_data() (строка 1986 в файле /var/www/libraryforum/libraryforum.info/includes/file.inc).
  • Невозможно создать файл.
  • Notice: tempnam(): file created in the system's temporary directory в функции drupal_tempnam() (строка 2552 в файле /var/www/libraryforum/libraryforum.info/includes/file.inc).
  • Warning: file_put_contents(temporary://fileWarMRp): failed to open stream: "DrupalTemporaryStreamWrapper::stream_open" call failed в функции file_unmanaged_save_data() (строка 1986 в файле /var/www/libraryforum/libraryforum.info/includes/file.inc).
  • Невозможно создать файл.

Соколов В. Значення та основні завдання використання методів моделювання бібліотечного фонду в оптимізації роботи бібліотек

В методичній консультації-статті визначено зміст поняття «моделювання бібліотечного фонду». Охарактеризовано основні види моделей бібліотечного фонду; проаналізовано особливості та головні етапи їхнього створення. З’ясовано специфіку технологічних процесів моделювання бібліотечного фонду. Висвітлено значення створення та використання моделей бібліотечного фонду для процесів комплектування, використання та збереження фонду. Обґрунтовано необхідність та важливість моделювання бібліотечного фонду для підвищення ефективності роботи бібліотек. Розкрито місце і роль моделювання бібліотечного фонду в поглибленні теоретичного пізнання в галузі бібліотекознавства та фондознавства. 

Відомості про автора:

головний бібліотекар науково-дослідного відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, кандидат історичних наук, доцент