Видатні бібліотекарі, бібліографи

Осіпова Г. Маловідомі постаті бібліотеки Ніжинської вищої школи: Людмила Степанівна Кулжинська

Стаття присвячена Людмилі Степанівні Кулжинській (1877–1963), бібліотекознавиці, бібліографині, редакторці журналу «Бібліотекар» (1910–1915 рр.), делегатці Першого Всеросійського з’їзду з бібліотечної справи (1911 р.). У статті детально висвітлено її діяльність на посаді завідувачки бібліотеки Ніжинського інституту народної освіти (1925–1929 рр.). 

Відомості про автора: 

заступниця директора бібліотеки імені академіка М. О. Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Медведь М. Славетні постаті діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи України та зарубіжжя

У статті аналізується основна тематика доповідей Всеукраїнської наукової конференції «Інформаційне, інтелектуальне та духовне життя суспільства крізь призму біографічних досліджень діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи» (Ужгород, 15–16 листопада 2022 року). Через бібліографічні відомості подано характеристику історичного періоду становлення бібліотечної справи в Україні. 

Відомості про автора: 

директорка Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету, кандидатка філологічних наук

Добко Т., Жабін А., Штих П. Василь Степанович Бабич – діяч бібліотечної справи, вчений, педагог. До 90-річчя від дня народження

Стаття висвітлює основні віхи життя, наукової, професійної і громадської діяльності відомого українського бібліотекознавця, педагога Василя Степановича Бабича (1932–2016). Розкривається його діяльність у Державній республіканській бібліотеці УРСР імені КПРС (нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого), Київському національному університеті культури і мистецтв, значний внесок у розвиток бібліотечної справи та освіти в Україні. 

Відомості про автора: 

завідувачка відділу науково-бібліографічної інформації; молодший науковий співробітник; молодший науковий співробітник Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Глибицька С. Історик та архівіст Віктор Барвінський і бібліотека Харківського університету

У статті йдеться про життя та діяльність репресованого історика та архівіста Віктора Олександровича Барвінського, який деякий час працював у Фундаментальній бібліотеці Імператорського Харківського університету, згодом – у Центральній науково-навчальній бібліотеці (тепер – Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна). 

Відомості про автора: 

головна бібліографиня Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Глибицька С. Бібліограф-математик та поет Володимир Адольфович Станішевський – незабутня постать Центральної наукової бібліотеки Харківського університету

У статті йдеться про життя та діяльність бібліографа Центральної наукової бібліотеки Харківського державного університету (нині – Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) В. А. Станішевського. 

Відомості про автора: 

головна бібліографиня Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Нагорна Г. «Зорі ніколи не відпустять його…» (до 120-річчя від дня народження бібліотекаря та астронома Віктора Михайловича Чернова)

Стаття присвячена Віктору Михайловичу Чернову (2.11.1902 – 13.02.1984), бібліотекарю, астроному-аматору, почесному члену Всесоюзного астрономо-геодезичного товариства, який своїм життям довів, що навіть в епоху науково-технічного прогресу головним залишається розум людини, якому під силу навіть таємниці Всесвіту. 

Відомості про автора: 

бібліографиня відділу краєзнавства Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки

Казакова Н. Бібліограф Віра Шпілевич

У статті представлено відомості про життя В. В. Шпілевич та проаналізовано її бібліотечно-бібліографічну діяльність і внесок у створення київських музеїв Тараса Шевченка.  

Відомості про автора: 

головна бібліографиня науково-бібліографічного відділу Національної бібліотеки України ім. Я. Мудрого

Татарчук Л. К. В. Дубняк (1890–1948) – бібліограф, упорядник вітчизняної сільськогосподарської інформації

У статті проаналізовано наукову спадщину професора Костянтина Володимировича Дубняка (1890–1948) й надано історіографічну оцінку його внеску у становлення вітчизняної сільськогосподарської бібліографії, зокрема у вирішення проблем щодо упорядкування сільськогосподарської інформації. 

Відомості про автора: 

заступниця директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України, кандидатка історичних наук

Сокур О. Талант бібліографа: до 100-річчя від дня народження Катерини Ієронімівни Скокан

Статтю присвячено життєвому шляху і творчому доробку К. І. Скокан – українському бібліографу, шевченкознавцю, автору, співавтору, упоряднику ґрунтовних бібліографічних праць, співробітнику відділу бібліографії Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (нині Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського), її внеску у розбудову вітчизняної бібліографії. 

Відомості про автора: 

наукова співробітниця Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка наук із соціальних комунікацій

Журавльова І., Глибицька С. Бібліотекар-першовідкривач: до 100-річчя Віри Карапетівни Мазманьянц (1919–2011)

Стаття присвячена сторічному ювілею видатного харківського бібліографа, бібліотекознавця та книгознавця Віри Карапетівни Мазманьянц, яка працювала у Центральній науковій бібліотеці Харківського державного університету у другій половині XX сторіччя. 

Відомості про автора: 

директор, головний бібліограф Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Страницы

Подписка на RSS - Видатні бібліотекарі, бібліографи