Видатні бібліотекарі, бібліографи

Татарчук Л. К. В. Дубняк (1890–1948) – бібліограф, упорядник вітчизняної сільськогосподарської інформації

У статті проаналізовано наукову спадщину професора Костянтина Володимировича Дубняка (1890–1948) й надано історіографічну оцінку його внеску у становлення вітчизняної сільськогосподарської бібліографії, зокрема у вирішення проблем щодо упорядкування сільськогосподарської інформації. 

Відомості про автора: 

заступниця директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України, кандидатка історичних наук

Сокур О. Талант бібліографа: до 100-річчя від дня народження Катерини Ієронімівни Скокан

Статтю присвячено життєвому шляху і творчому доробку К. І. Скокан – українському бібліографу, шевченкознавцю, автору, співавтору, упоряднику ґрунтовних бібліографічних праць, співробітнику відділу бібліографії Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (нині Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського), її внеску у розбудову вітчизняної бібліографії. 

Відомості про автора: 

наукова співробітниця Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка наук із соціальних комунікацій

Журавльова І., Глибицька С. Бібліотекар-першовідкривач: до 100-річчя Віри Карапетівни Мазманьянц (1919–2011)

Стаття присвячена сторічному ювілею видатного харківського бібліографа, бібліотекознавця та книгознавця Віри Карапетівни Мазманьянц, яка працювала у Центральній науковій бібліотеці Харківського державного університету у другій половині XX сторіччя. 

Відомості про автора: 

директор, головний бібліограф Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Чегринець М. Подружжя бібліотекарів. З великим шануванням та доброю згадкою про Володимира Олексійовича та Ганну Максимівну Шибанових

Представлено життєвий і професійний шлях співробітників Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка у 50–90-х роках XX ст. – завідувача сектору відділу систематизації та організації систематичних каталогів, ветерана війни, ветерана праці В. О. Шибанова та його дружини – одного з найавторитетніших фахівців бібліотеки, бібліотекознавця, завідувача відділу комплектування фондів, ветерана праці Г. М. Шибанової. 

Відомості про автора: 

головний бібліотекар відділу наукової систематизації, предметизації та організації систематичних каталогів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

Березюк Н. Невтомний працівник на бібліографічній «ниві»: академік Дмитро Іванович Багалій

Розглядається історико-бібліографічний аспект наукової діяльності патріарха української історії Д. І. Багалія (26.10 (07.11) 1857 – 09.02.1932).

Відомості про автора: 

провідний бібліограф Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Глибицька C. Бібліографічні та бібліографознавчі праці В. М. Грамми (до 80-річчя від дня народження)

Стаття присвячена бібліографічній та бібліографознавчій діяльності кандидата біологічних наук, природоохоронця та бібліографа В. М. Грамми.

Відомості про автора: 

головний бібліограф Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Березюк Н. Видатний математик і невідомий бібліограф Дмитро Матвійович Синцов (1867 – 1946)

У статті розглядається невідома і недосліджена бібліографічна спадщина видатного вітчизняного математика, одного із засновників Харківської математичної школи, професора Харківського університету Д. М. Синцова.

Відомості про автора: 

провідний бібліограф Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Чегринець М. Невичерпна пам’ять поколінь: династія Яновських

Автором представлено портретний нарис династії бібліотекарів Яновських, що присвятили своє життя історії, розвитку та формуванню іміджу Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка.

Відомості про автора: 

головний бібліотекар відділу наукової систематизації, предметизації та організації систематичних каталогів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка

Глибицька С. Талант вченого: до 90-річного ювілею видатного харківського бібліографа М. Г. Швалба

Стаття висвітлює творчу спадщину бібліографа Центральної наукової бібліотеки Харківського університету М. Г. Швалба (1926–1995).

Відомості про автора: 

головний бібліограф Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Гонтаренко Л. Главный библиотекарь – главный наставник. Славные имена славной библиотеки

Статья посвящена Вере Николаевне Созоновой – опытнейшему специалисту-практику в области формирования фондов патентов и стандартов, главному библиотекарю отдела технической литературы (ныне – отдела научно-информационного обеспечения инновационных процессов) Харьковской государственной научной библиотеки им. В. Г. Короленко и приурочена к 60-летию ее трудовой деятельности и 130-летию библиотеки.

Відомості про автора: 

главный библиотекарь отдела научно-информационного обеспечения инновационных процессов Харьковской государственной научной библиотеки им. В. Г. Короленко (с 1990 г. по 2015 г.)

Страницы

Подписка на RSS - Видатні бібліотекарі, бібліографи