Видатні бібліотекарі, бібліографи

Добко Т., Жабін А., Штих П. Василь Степанович Бабич – діяч бібліотечної справи, вчений, педагог. До 90-річчя від дня народження

Стаття висвітлює основні віхи життя, наукової, професійної і громадської діяльності відомого українського бібліотекознавця, педагога Василя Степановича Бабича (1932–2016). Розкривається його діяльність у Державній республіканській бібліотеці УРСР імені КПРС (нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого), Київському національному університеті культури і мистецтв, значний внесок у розвиток бібліотечної справи та освіти в Україні. 

Відомості про автора: 

завідувачка відділу науково-бібліографічної інформації; молодший науковий співробітник; молодший науковий співробітник Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Глибицька С. Історик та архівіст Віктор Барвінський і бібліотека Харківського університету

У статті йдеться про життя та діяльність репресованого історика та архівіста Віктора Олександровича Барвінського, який деякий час працював у Фундаментальній бібліотеці Імператорського Харківського університету, згодом – у Центральній науково-навчальній бібліотеці (тепер – Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна). 

Відомості про автора: 

головна бібліографиня Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Глибицька С. Бібліограф-математик та поет Володимир Адольфович Станішевський – незабутня постать Центральної наукової бібліотеки Харківського університету

У статті йдеться про життя та діяльність бібліографа Центральної наукової бібліотеки Харківського державного університету (нині – Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) В. А. Станішевського. 

Відомості про автора: 

головна бібліографиня Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Нагорна Г. «Зорі ніколи не відпустять його…» (до 120-річчя від дня народження бібліотекаря та астронома Віктора Михайловича Чернова)

Стаття присвячена Віктору Михайловичу Чернову (2.11.1902 – 13.02.1984), бібліотекарю, астроному-аматору, почесному члену Всесоюзного астрономо-геодезичного товариства, який своїм життям довів, що навіть в епоху науково-технічного прогресу головним залишається розум людини, якому під силу навіть таємниці Всесвіту. 

Відомості про автора: 

бібліографиня відділу краєзнавства Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки

Казакова Н. Бібліограф Віра Шпілевич

У статті представлено відомості про життя В. В. Шпілевич та проаналізовано її бібліотечно-бібліографічну діяльність і внесок у створення київських музеїв Тараса Шевченка.  

Відомості про автора: 

головна бібліографиня науково-бібліографічного відділу Національної бібліотеки України ім. Я. Мудрого

Татарчук Л. К. В. Дубняк (1890–1948) – бібліограф, упорядник вітчизняної сільськогосподарської інформації

У статті проаналізовано наукову спадщину професора Костянтина Володимировича Дубняка (1890–1948) й надано історіографічну оцінку його внеску у становлення вітчизняної сільськогосподарської бібліографії, зокрема у вирішення проблем щодо упорядкування сільськогосподарської інформації. 

Відомості про автора: 

заступниця директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України, кандидатка історичних наук

Сокур О. Талант бібліографа: до 100-річчя від дня народження Катерини Ієронімівни Скокан

Статтю присвячено життєвому шляху і творчому доробку К. І. Скокан – українському бібліографу, шевченкознавцю, автору, співавтору, упоряднику ґрунтовних бібліографічних праць, співробітнику відділу бібліографії Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (нині Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського), її внеску у розбудову вітчизняної бібліографії. 

Відомості про автора: 

наукова співробітниця Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка наук із соціальних комунікацій

Журавльова І., Глибицька С. Бібліотекар-першовідкривач: до 100-річчя Віри Карапетівни Мазманьянц (1919–2011)

Стаття присвячена сторічному ювілею видатного харківського бібліографа, бібліотекознавця та книгознавця Віри Карапетівни Мазманьянц, яка працювала у Центральній науковій бібліотеці Харківського державного університету у другій половині XX сторіччя. 

Відомості про автора: 

директор, головний бібліограф Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Чегринець М. Подружжя бібліотекарів. З великим шануванням та доброю згадкою про Володимира Олексійовича та Ганну Максимівну Шибанових

Представлено життєвий і професійний шлях співробітників Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка у 50–90-х роках XX ст. – завідувача сектору відділу систематизації та організації систематичних каталогів, ветерана війни, ветерана праці В. О. Шибанова та його дружини – одного з найавторитетніших фахівців бібліотеки, бібліотекознавця, завідувача відділу комплектування фондів, ветерана праці Г. М. Шибанової. 

Відомості про автора: 

головний бібліотекар відділу наукової систематизації, предметизації та організації систематичних каталогів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

Березюк Н. Невтомний працівник на бібліографічній «ниві»: академік Дмитро Іванович Багалій

Розглядається історико-бібліографічний аспект наукової діяльності патріарха української історії Д. І. Багалія (26.10 (07.11) 1857 – 09.02.1932).

Відомості про автора: 

провідний бібліограф Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Страницы

Подписка на RSS - Видатні бібліотекарі, бібліографи