Мережа бібліотек

Мельник М. Працюємо, вдосконалюємося та рухаємося вперед попри всі випробовування

У статті відображено основні напрями діяльності Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова в період пандемії та воєнного стану. Представлено досвід об’єднання зусиль бібліотекарів задля реалізації потреб різних категорій користувачів. 

Відомості про автора: 

заступниця директора Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Вовк В.Організація дисертаційного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (історія і сучасність)

Стаття присвячена організації фонду дисертацій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розглядаються питання доступності та якості обслуговування дисертаційним фондом, його збереження та оновлення. Акцентується увага на проблемах, пов’язаних з електронним доступом до перегляду дисертацій. 

Відомості про автора: 

молодша наукова співробітниця, відділу комплексного бібліотечного обслуговування Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Новосьолова С. Освітній коучинг як перспективна технологія мотивації та підтримки здобувачів освіти

На сьогодні в закладах вищої освіти впроваджується освітній коучинг, який є актуальним для досягнення цілей, мотивації у навчанні та сприяє розвитку особистості. У статті аналізується поняття освітній коучинг – постановка цілі вкрай важлива для досягнення успіху, як здобути позитивний результат та чому він ефективний. У фокусі коучингу є зазвичай професійний діалог, розроблений з метою розвитку спеціальних навичок, що сприяють розкриттю внутрішнього потенціалу здобувачів освіти. 

Відомості про автора: 

завідувачка сектору науково-технічної бібліотеки, керівниця Інформаційно-ресурсного центру «Без бар’єрів» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Малішевська Н. Національна наукова медична бібліотека України: на шляху до інклюзивного суспільства

Соціальна згуртованість суспільства здатна вирішити багато політичних, економічних і соціальних проблем. Яскравим прикладом є новітня історія України, зокрема об’єднання громади перед загрозою втрати державності і самобутності нації. Ознаками соціальної згуртованості сучасного демократичного суспільства є інклюзивність, активність, довіра, готовність співпрацювати задля досягнення спільного блага і, безумовно, відповідальність. Бібліотека, як соціальний інститут, може і повинна сприяти вихованню морально-етичних цінностей та розвитку демократії. В цій статті представлено один з аспектів роботи бібліотеки, а саме участь у заходах із розвитку соціальної інклюзивності суспільства. 

Відомості про автора: 

головна бібліотекарка Національної наукової медичної бібліотеки України

Діденко Л. Участь бібліотеки закладу вищої освіти в акредитації освітніх програм

У статті зроблено спробу підсумувати досвід участі бібліотеки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» в акредитації освітніх програм за новими критеріями якості вищої освіти. 

Відомості про автора: 

директорка бібліотеки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Вергунов В. Депозитарне зберігання книг в реаліях бібліотечної системи України

У статті зосереджується увага на функціонуванні бібліотек-депозитаріїв в умовах сьогодення. Висвітлюється досвід Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук, яка є бібліотекою-депозитарієм від 1975 р., й акцентується увага на власному баченні з вирішення однієї із проблем бібліотечної системи України як депозитарні або колекційні збереження. Наголошується на важливому завданні державницького врегулювання нормативної документації стосовно функцій, покладених на бібліотеки-депозитарії України. 

Відомості про автора: 

директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук, доктор сільськогосподарських наук, доктор історичних наук, професор, академік НААН, заслужений працівник сільського господарства України

Діденко Л. Сучасні послуги бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі на підтримку неформальної освіти дорослих в університеті третього віку

У статті проаналізовано «План заходів Кабінету Міністрів України з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року». Розглянуто роль бібліотеки в залученні громадян похилого віку до навчання з метою: оволодіння новими професійними та загальноосвітніми навичками; збереження здоров’я та активного довголіття; забезпечення добробуту; підвищення соціальної, громадянської та фізичної активності. 

Відомості про автора: 

директорка Центру інформаційного забезпечення освітнього процесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Клименко О., Сокур О. Бібліотечна мережа Національної академії наук України: переорієнтація діяльності (2011–2021 рр.)

Висвітлено сучасний етап розбудови бібліотек Національної академії наук України, який охоплює період 2011–2021 рр. та характеризується початком запровадження у мережі цифрових технологій. 

Відомості про автора: 

завідувачка відділу наукових видань, кандидатка історичних наук, доцента; завідувачка відділу науково-методичної роботи, кандидатка наук із соціальних комунікацій Інститут бібліотекознавства Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Руденко Ю. Діяльність бібліотеки Київського кооперативного інституту бізнесу і права

У статті висвітлюються форми і методи діяльності бібліотеки Київського кооперативного інституту бізнесу і права. 

Відомості про автора: 

завідувачка бібліотеки Київського кооперативного інституту бізнесу і права, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Кавун Н. Територія читання для дітей

Стаття висвітлює діяльність Централізованої міської бібліотечної системи для дітей м. Одеси по залученню дітей до читання, вивченню їх інтересів та причин, що спонукають їх до читання. 

Відомості про автора: 

заступниця директора Централізованої міської бібліотечної системи для дітей м. Одеси

Страницы

Подписка на RSS - Мережа бібліотек