Наукові дослідження в бібліотеках

Сопова Т. Бібліотека і читач ХХІ століття: соціологія приймає виклики

Соціологічні дослідження розглядаються як спосіб поліпшення ситуації в юнацьких бібліотеках. Аналізуються конкретні анкетування, опитування з проблем читання. 

Відомості про автора: 

заступник директора з науково-методичної роботи Державної бібліотеки України для юнацтва

Рабаданова Л. Моніторинг публікацій про діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (на матеріалах фахової періодики за 2010–2015 рр.)

Розглянуто публікаційну активність у фахових наукових виданнях з питань дослідження функціонування Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського за 2010–2015 рр. Вивчено пріоритетні напрями розвідок, присвячених розвитку бібліотеки та позначено тематику, що потребує дослідницької уваги.

Відомості про автора: 

науковий співробітник відділу наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, кандидат філософських наук

Татарчук Л. Видавнича діяльність Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України: сучасний стан і перспективи

Охарактеризований видавничий репертуар Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України, визначена роль та значення видавничої діяльності для подальшого проведення відкритої інформаційно-комунікаційної політики, спрямованої на максимальне задоволення інформаційно-знаннєвих потреб членів суспільства й забезпечення вільного доступу до інформації та знань.

Відомості про автора: 

заступник директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України, кандидат історичних наук

Углова О. Аналіз використання послуги «Запитай бібліотекаря» віддаленими користувачами Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

У статті висвітлено результати аналізу використання служби «Запитай бібліотекаря» у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського в 2013–2015 роках.

Відомості про автора: 

молодший науковий співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Павленко Т. Інформаційні потреби користувачів-науковців Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у контексті розвитку сучасної освіти

У статті висвітлено результати дослідження інформаційних потреб користувачів-науковців Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, обґрунтовано напрями подальшого вдосконалення діяльності бібліотеки як сучасного галузевого бібліотечного комплексу.

Відомості про автора: 

завідувач сектору обслуговування користувачів, міжбібліотечного та персонального абонемента відділу науково-документного забезпечення Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Кемпе В. Вивчення повноти комплектування обов’язковим примірником документів з питань педагогіки та психології фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

У статті досліджено повноту надходження безоплатного обов’язкового примірника як бази для створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України. Визначено недоліки законодавчої бази в Україні стосовно взаємодії законів про реєстрацію творів друку і доставляння обов’язкового примірника виробником.

Відомості про автора: 

науковий співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Цимбалюк П. Науково-дослідна робота обласної бібліотеки отримує новий імпульс

Стаття висвітлює здобутки і проблеми науково-дослідної роботи Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва, зокрема її пріоритетні напрямки, над якими працює колектив спільно з книгозбірнями області та науковцями міста.

Відомості про автора: 

учений секретар Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва, заслужений працівник культури України

Подписка на RSS - Наукові дослідження в бібліотеках