Сообщение об ошибке

  • Notice: tempnam(): file created in the system's temporary directory в функции drupal_tempnam() (строка 2552 в файле /var/www/libraryforum/libraryforum.info/includes/file.inc).
  • Warning: file_put_contents(temporary://fileNl98yM): failed to open stream: "DrupalTemporaryStreamWrapper::stream_open" call failed в функции file_unmanaged_save_data() (строка 1986 в файле /var/www/libraryforum/libraryforum.info/includes/file.inc).
  • Невозможно создать файл.
  • Notice: tempnam(): file created in the system's temporary directory в функции drupal_tempnam() (строка 2552 в файле /var/www/libraryforum/libraryforum.info/includes/file.inc).
  • Warning: file_put_contents(temporary://fileU7vWyP): failed to open stream: "DrupalTemporaryStreamWrapper::stream_open" call failed в функции file_unmanaged_save_data() (строка 1986 в файле /var/www/libraryforum/libraryforum.info/includes/file.inc).
  • Невозможно создать файл.

Туровська Л. Бази даних як складова сучасного бібліотечно-інформаційного комплексу

Стаття визначає провідну роль баз даних в дистанційному бібліотечно-інформаційному обслуговуванні, обґрунтовує актуальність їх формування та розвитку, узагальнює деякі проблеми оптимізації програмного забезпечення. 

Відомості про автора:

наукова співробітниця відділу комплексного бібліотечного обслуговування