Сообщение об ошибке

  • Notice: tempnam(): file created in the system's temporary directory в функции drupal_tempnam() (строка 2552 в файле /var/www/libraryforum/libraryforum.info/includes/file.inc).
  • Warning: file_put_contents(temporary://fileAkcCBm): failed to open stream: "DrupalTemporaryStreamWrapper::stream_open" call failed в функции file_unmanaged_save_data() (строка 1986 в файле /var/www/libraryforum/libraryforum.info/includes/file.inc).
  • Невозможно создать файл.
  • Notice: tempnam(): file created in the system's temporary directory в функции drupal_tempnam() (строка 2552 в файле /var/www/libraryforum/libraryforum.info/includes/file.inc).
  • Warning: file_put_contents(temporary://fileHRKBxl): failed to open stream: "DrupalTemporaryStreamWrapper::stream_open" call failed в функции file_unmanaged_save_data() (строка 1986 в файле /var/www/libraryforum/libraryforum.info/includes/file.inc).
  • Невозможно создать файл.

Вергунов В. Наслідки для гуманітарної політики держави від чергової спроби видавців внесення змін щодо забезпечення бібліотек обов’язковим примірником…!!!

У статті акцентується увага на питаннях комплектування бібліотечних фондів, зокрема обов’язковому примірнику, який на сьогодні є основним джерелом їх поповнення. Вказується на стандарти, що регламентують їх рівень вимог у світі щодо кількісного і якісного забезпечення функціонування установ для забезпечення потреб користувачів. Наголошується на важливому невідкладному завданні зважливого державницького врегулювання нормативної документації, відповідно до чинного законодавства, стосовно запропонованих змін від видавців щодо зменшення розсилки обов’язкового примірника з 27 до 3-х бібліотек. Пропонується залишити в переліку всі національні та державні бібліотеки, як вимагає чинне законодавство, а також бібліотеки-депозитарії. 

Відомості про автора:

директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук, доктор сільськогосподарських наук, доктор історичних наук, професор, академік НААН, заслужений працівник сільського господарства України