Законодавче регулювання галузі культури

Костенко Л. Бібліотечний пункт: нормативно-правове регулювання і документальне оформлення діяльності

У статті висвітлюється питання створення та функціонування бібліотечних пунктів як форми нестаціонарного обслуговування користувачів, аналізуються нормативно-правові акти, які регулюють їх діяльність, та надається перелік регламентуючих документів для бібліотечних пунктів, що мають бути у публічній бібліотеці. 

Відомості про автора: 

завідувачка науково-методичного відділу Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Олеся Гончара

Іванова М., Білінець Н. Нормативно-правове забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації працівників бібліотечної справи

У статті зазначається, що одною з гострих проблем в процесі трансформації та подальшого розвитку вітчизняної бібліотечної справи постає недостатня кількість висококваліфікованих працівників. Висвітлюються заходи Стратегії розвитку бібліотечної справи, які направлені на забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації. Розкривається національне законодавство, що регулює суспільні відносини у сфері забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації працівників бібліотечної справи. 

Відомості про автора: 

науковий співробітник відділу з охорони інтелектуальної власності, головний бібліотекар відділу з охорони інтелектуальної власності Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Костенко Л. Спонсорство у публічних бібліотеках: законодавче регулювання та особливості застосування

Стаття містить аналіз законодавчих норм, які регулюють питання спонсорства, а також роз’яснення щодо застосування цих норм в процесі отримання публічними бібліотеками спонсорської допомоги від фізичних чи юридичних осіб. 

Відомості про автора: 

провідний методист Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Котляревського

Калініна Н. Нові можливості трудових відносин

У статті висвітлюються актуальні питання законодавчої бази України в сфері трудових правовідносин, подається аналіз проекту Трудового кодексу України, розглядаються основні питання, які можуть виникнути між робітником і роботодавцем у сфері діяльності публічних бібліотек, з урахуванням нового проекту Трудового кодексу України.

Відомості про автора: 

юрист, фахівець у галузі кримінального права, завідуюча бібліотекою-філією № 10 , ЦБС для дорослих м. Запоріжжя

Подписка на RSS - Законодавче регулювання галузі культури