Законодавче регулювання галузі культури

Вергунов В. Наслідки для гуманітарної політики держави від чергової спроби видавців внесення змін щодо забезпечення бібліотек обов’язковим примірником…!!!

У статті акцентується увага на питаннях комплектування бібліотечних фондів, зокрема обов’язковому примірнику, який на сьогодні є основним джерелом їх поповнення. Вказується на стандарти, що регламентують їх рівень вимог у світі щодо кількісного і якісного забезпечення функціонування установ для забезпечення потреб користувачів. Наголошується на важливому невідкладному завданні зважливого державницького врегулювання нормативної документації, відповідно до чинного законодавства, стосовно запропонованих змін від видавців щодо зменшення розсилки обов’язкового примірника з 27 до 3-х бібліотек. Пропонується залишити в переліку всі національні та державні бібліотеки, як вимагає чинне законодавство, а також бібліотеки-депозитарії. 

Відомості про автора: 

директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук, доктор сільськогосподарських наук, доктор історичних наук, професор, академік НААН, заслужений працівник сільського господарства України

Костенко Л. Бібліотечний пункт: нормативно-правове регулювання і документальне оформлення діяльності

У статті висвітлюється питання створення та функціонування бібліотечних пунктів як форми нестаціонарного обслуговування користувачів, аналізуються нормативно-правові акти, які регулюють їх діяльність, та надається перелік регламентуючих документів для бібліотечних пунктів, що мають бути у публічній бібліотеці. 

Відомості про автора: 

завідувачка науково-методичного відділу Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Олеся Гончара

Іванова М., Білінець Н. Нормативно-правове забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації працівників бібліотечної справи

У статті зазначається, що одною з гострих проблем в процесі трансформації та подальшого розвитку вітчизняної бібліотечної справи постає недостатня кількість висококваліфікованих працівників. Висвітлюються заходи Стратегії розвитку бібліотечної справи, які направлені на забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації. Розкривається національне законодавство, що регулює суспільні відносини у сфері забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації працівників бібліотечної справи. 

Відомості про автора: 

науковий співробітник відділу з охорони інтелектуальної власності, головний бібліотекар відділу з охорони інтелектуальної власності Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Костенко Л. Спонсорство у публічних бібліотеках: законодавче регулювання та особливості застосування

Стаття містить аналіз законодавчих норм, які регулюють питання спонсорства, а також роз’яснення щодо застосування цих норм в процесі отримання публічними бібліотеками спонсорської допомоги від фізичних чи юридичних осіб. 

Відомості про автора: 

провідний методист Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Котляревського

Калініна Н. Нові можливості трудових відносин

У статті висвітлюються актуальні питання законодавчої бази України в сфері трудових правовідносин, подається аналіз проекту Трудового кодексу України, розглядаються основні питання, які можуть виникнути між робітником і роботодавцем у сфері діяльності публічних бібліотек, з урахуванням нового проекту Трудового кодексу України.

Відомості про автора: 

юрист, фахівець у галузі кримінального права, завідуюча бібліотекою-філією № 10 , ЦБС для дорослих м. Запоріжжя

Подписка на RSS - Законодавче регулювання галузі культури