Академічна доброчесність і бібліотеки

Грудініна Н. Бібліографічний апарат наукової публікації як вияв академічної доброчесності

У статті на основі аналізу публікацій вітчизняної та зарубіжної літератури висвітлено питання, пов’язані з бібліографічним забезпеченням наукометричних досліджень використаних джерел до наукових праць, обґрунтовано його актуальність і недостатню розробленість, окреслено основні підходи до ліквідування «білих плям» щодо складання прикнижкових й пристатейних списків. 

Відомості про автора: 

науковий співробітник відділу комплектування та наукового опрацювання документів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Главчев М., Главчева Ю. Академічна доброчесність у науковому та освітньому середовищі України: бібліотечна складова

Останніми роками збільшується відсоток інтеграції бібліотек в академічне середовище. Бібліотеки долучаються до роботи з упровадження принципів академічної доброчесності в Україні задля сприяння підвищенню якості освітньої та наукової діяльності, вихованню високоморальних та професійних спеціалістів, формуванню позитивного іміджу академічних установ.

Відомості про автора: 

доцент, заступник директора Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Подписка на RSS - Академічна доброчесність і бібліотеки