Рецензії. Наукова періодика

Сєдих В., Соляник А. Нові сторінки з історії української бібліографії

Пропонуємо вашій увазі рецензію на книгу: Березюк Н. М. Вчений і бібліографія. XIX – середина XX століття : нариси : бібліографія бібліографії Н. М. Березюк. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 199 с. – (Видатні постаті в історії Харківського університету), що є значним внеском до вивчення історії української бібліографії. 

Відомості про автора: 

доцент кафедри інформаційної, бібліотечної, архівної справи, кандидат педагогічних наук, декан факультету соціальних комунікацій, доктор педагогічних наук, професор Харківська державна академія культури

Клименко О. Міжбібліотечному науковому збірнику – 20!

Статтю присвячено особливостям функціонування науково-практичного і теоретичного збірника «Бібліотеки національних академій наук: Проблеми функціонування, тенденції розвитку». Розглянуто тематику статей, авторський склад, цільове та читацьке призначення видання.  

Відомості про автора: 

старша наукова співробітниця Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук,доцентка

Подписка на RSS - Рецензії. Наукова періодика