Автоматизація бібліотечних процесів

Закупень Н., Швець Т. Впровадження автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи в бібліотеці коледжу

У статті наведено основні напрями інформатизації бібліотеки. Розглядається стан впровадження, використання автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи в бібліотеці коледжу. 

Відомості про автора: 

бібліотекарка I категорії провідна спеціалістка Бібліотека Вінницького технічного колледжу

Кузнєцов О. Автоматизація процесу створення бібліографічних описів документів з фіксованим розташуванням бібліографічних даних для каталогізації

У статті розглядаються питання оптимізації процесу каталогізації авторефератів дисертацій, ДСТУ тощо у Державній науково-технічній бібліотеці України шляхом сканування та розпізнання титульних аркушів обкладинок авторефератів, ДСТУ та інших документів з фіксованим розташуванням бібліографічних даних для каталогізації, що дає можливість прискорити занесення даних до відповідних полів електронного каталогу. 

Відомості про автора: 

завідувач відділу наукового комплектування та опрацювання фондів Державної науково-технічної бібліотеки України

Помчалова О. Створення авторитетних (нормативних) файлів імен осіб як засіб удосконалення доступу до наукової інформації

У статті висвітлено питання створення авторитетних файлів імен осіб у форматі ІРБІС/AUTHORITY для електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського, розкрито їхню роль в уніфікуванні бібліографічних записів і вдосконаленні доступу до наукової інформації. 

Відомості про автора: 

молодший науковий співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського

Коваль Т., Шевченко І. Формування та використання БД «Читачі НБУВ» на платформі АБІС «ІРБІС»

У статті представлено технологію запису і обліку читачів у бібліотеці з використанням АБІС «ІРБІС» та розкрито механізми формування, збереження бази даних «Читачі НБУВ», яка зареєстрована як об’єкт інтелектуальної власності.

Відомості про автора: 

завідувач відділу комплексного бібліотечного обслуговування, кандидат історичних наук, завідувач сектору запису читачів та контролю відвідувань відділу комплексного бібліотечного обслуговування Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського

Браславська І. Досвід організації і створення інформаційних ресурсів у корпорації «Придніпровський корпоративний каталог»

Висвітлено історію створення та досвід діяльності корпорації «Придніпровський корпоративний каталог». У статті розкрито принципи роботи корпорації, технологічні питання та методичні підходи до формування корпоративного каталогу.

Відомості про автора: 

завідувач відділу періодики Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія

Янюк С. Моніторинг відвідування бази даних «Періодика» електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського

У статті представлено результати моніторингу відвідування віддаленими користувачами бази даних «Періодика» електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського за 2013–2015 роки.

Відомості про автора: 

молодший науковий співробітник відділу наукової інформаційно-бібліографічної діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського

Чабан І. Досвід автоматизації бібліотечних технологій на пункті запису читачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Узагальнюється досвід розробки автоматизованого робочого місця пункту запису читачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з використанням засобів системи автоматизації бібліотек «ІРБІС64» та системи персоналізації пластикових карток «IDCardMaster».

Відомості про автора: 

науковий співробітник відділу інформаційно-комунікаційних технологій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Лобузіна К., Чабан І. Досвід створення бази даних «Послуги читальних залів» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського

Узагальнюється досвід створення бази даних «Послуги читальних залів» (БД ПЧЗ) в Національній бібліотеці України імені В. І Вернадського. Розглянуто практичні питання розробки структури БД ПЧЗ, засобів для введення, пошуку та статистичного аналізу інформації з БД ПЧЗ.

Відомості про автора: 

керівник Центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій, доктор наук із соціальних комунікацій та науковий співробітник відділу інформаційно-комунікаційних технологій Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Подписка на RSS - Автоматизація бібліотечних процесів