Бібліотекознавство

Бондарчук Я. Погляд на тенденції, що формують майбутнє українських бібліотек: контраверсійні роздуми

У статті висвітлено основні тенденції розвитку бібліотек в умовах сучасних зовнішніх та внутрішніх факторів. Розглянуто ключові контраверсійні питання цих напрямів та обґрунтовано всі «за» і «проти». 

Відомості про автора: 

завідувачка науково-методичного відділу Наукової бібліотеки Вінницького національного університету ім. М. І. Пирогова

Клименко О. Бібліотекознавство України: історія, методологія, наукові проєкти

У статті висвітлено порядок, представництво та зміст доповідей Шостих бібліотекознавчих студій, присвячених пам’яті професора Михайла Семеновича Слободяника на тему «Бібліотекознавство України: історія, методологія, наукові проєкти». Онлайн-формат вкотре продемонстрував актуальність такої форми організації наукової діяльності (враховуючи географію охоплення авторитетних спікерів) та нагальну потребу бібліотечної спільноти в такого роду заходах, на яких в атмосфері підвищеного інтересу до виголошених тем активно обговорюються нагальні проблеми вітчизняної бібліотечної галузі. 

Відомості про автора: 

старша наукова співробітниця Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук, доцентка

Порало І., Роговець Ж. Верифікація публічної інформації у системі бібліотечно-інформаційного обслуговування як засіб національної інформаційної безпеки

На сучасну пору проблема верифікації (перевірки) публічної інформації займає ключове місце на шляху розвитку держави та суспільства. Інформаційний шум, фейки, маніпуляції досягли нечуваного раніше обсягу за кількістю та потужністю поширення. З метою покращення орієнтації в інформаційному просторі автори розробили класифікацію верифікації публічної інформації, в якій публічна інформація диференціюється за класами істин й відповідно за ступенями довіри до неї. На думку авторів, концепт розвитку бібліотечної діяльності у сфери верифікації публічної інформації є цінним стратегічним кроком у сфері адміністрування інформаційними відносинами в інформаційному просторі країни. 

Відомості про автора: 

головний бібліограф, кандидат філософських наук, головна бібліографиня Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого

Герасимова С. Книга і бібліотека у сучасному інформаційному просторі: інтерв’ю з Миколою Івановичем Сенченком

У статті представлено роздуми та міркування М. І. Сенченка, професора, доктора технічних наук, директора Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» про роль бібліотек, книги, читання у сучасному житті. У своєму інтерв’ю він розповідає про досвід інших країн у промоції книги й читання, ділиться корисними практичними порадами з молодими фахівцями. 

Відомості про автора: 

провідна бібліографиня відділу зв’язків з громадськістю і реклами Одеської національної наукової бібліотеки

Туровська Л. Сервіс-орієнтована модель обслуговування користувачів у системі бібліотечних наукових комунікацій

Спираючись на новітній бібліотекознавчий досвід щодо розробки та впровадження інноваційних моделей бібліотечного розвитку, стаття аналізує сучасний стан бібліотечно-інформаційної діяльності та пропонує сервіс-орієнтовану модель обслуговування користувачів у системі бібліотечних наукових комунікацій. Стаття окреслює структуру та перераховує основні риси такої моделі, пропоновані Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського. Пропонує блок-схему, де наведено складові сервіс-орієнтованого бібліотечно-інформаційного обслуговування, засновані на формах і засобах наукових комунікацій з широким використанням інформаційних технологій. 

Відомості про автора: 

науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Ганжа О. Книга та бібліотека у сучасному суспільстві: роздуми фахівця

У статті представлено міркування та роздуми щодо ролі книги та бібліотеки в сучасному суспільстві, проаналізовано причини зменшення останнім часом кількості читачів у бібліотеках та запропоновано окремі шляхи вирішення бібліотечних проблем, а також дискутується питання доречності перетворення бібліотек на сучасні хаби. Фахівці запрошуються до дискусії на сторінках журналу. 

Відомості про автора: 

бібліотекар відділу документів іноземними мовами Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка

Соколов В. Теорія бібліопсихології М. Рубакіна в контексті розвитку читачезнавства в Україні у 1920–1930-х рр.

У статті охарактеризовано сутність, основні положення і методологічні принципи теорії бібліопсихології М. Рубакіна; проаналізовано місце і значення її у формуванні читачезнавства в Україні у 1920–1930-х рр., стан вивчення її розвитку, особливості тлумачення її змісту в новітніх дослідженнях з бібліотекознавства; з’ясовано основні історичні фактори, що вплинули на розвиток ідей бібліопсихології у вітчизняних дослідженнях читача, книги та процесу читання у зазначений період. (Продовження статті, її початок розміщено у № 2, 2019 р.). 

Відомості про автора: 

головний бібліотекар Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, кандидат історичних наук

Соколов В. Теорія бібліопсихології М. Рубакіна в контексті розвитку читачезнавства в Україні у 1920–1930-х рр.

У статті охарактеризовано сутність, основні положення і методологічні принципи теорії бібліопсихології М. Рубакіна; проаналізовано місце і значення її у формуванні читачезнавства в Україні у 1920–1930-х рр., стан вивчення її розвитку, особливості тлумачення її змісту в новітніх дослідженнях з бібліотекознавства; з’ясовано основні історичні фактори, що вплинули на розвиток ідей бібліопсихології у вітчизняних дослідженнях читача, книги та процесу читання у зазначений період. 

Відомості про автора: 

головний бібліотекар Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, кандидат історичних наук

Порало І. Погляд на нові фахові орієнтири крізь призму сьогодення та перспектив

Подається компаративний аналіз між відповідністю (кореляцією) бібліотек новим вимогам соціуму, що керуються процесами діджиталізації; цифровими відносинами; організаційним та управлінським спрощенням; екологізацією; ресурсозбереженням; глобалізацією тощо. Визначаються ознаки загрози подальшого існування бібліотеки, зокрема її ідентичності у зв’язку з масовим розвитком доступних інформаційних технологій, спрямованих на збирання, обробку, управління та збереження інформації. У цьому контексті актуалізується потреба зміни змісту навчання нового покоління бібліотечних фахівців, які здатні еволюційно трансформувати бібліотеку під вимоги, можливості й потреби сучасного та перспективного суспільства без зміни її вікової ідентичності. 

Відомості про автора: 

головний бібліограф Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого, кандидат філософських наук

Соколов В. Бібліоніміка у соціокультурній діяльності бібліотеки

У статті проаналізовано основні ознаки, особливості та відмінні риси нової галузі діяльності бібліотекознавців, що зумовлена виокремленням вивчення власної назви бібліотеки в окремий напрям досліджень. Схарактеризовано сутність і значення терміна «бібліоніміка». Розкрито наслідки впливу назви бібліотеки на підвищення ефективності її діяльності, особливості культурно-масової роботи та впровадження інноваційних практик. Розглянуто систему класифікації утворення назв книгозбірень та основні фактори, що впливають на вибір імені бібліотеки. Розкрито основні напрямки розвитку нових форм і методів діяльності бібліотеки, що були пов’язані з ідентифікацією книгозбірні, посиленням досліджень і практичної роботи, зумовлених акцентуванням уваги на назві установи. 

Відомості про автора: 

головний бібліотекар Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, кандидат історичних наук

Страницы

Подписка на RSS - Бібліотекознавство