Історичні розвідки бібліотек

Дідусенко Г. Як усе починалося… (до 125-річчя від дня заснування Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського)

У статті розглянуто особливості соціально-культурного ландшафту губернського міста Полтави та його вплив на створення і становлення Полтавської громадської бібліотеки як соціально-культурної установи. 

Відомості про автора: 

головний бібліотекар відділу краєзнавства Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського

Соколов В. Становлення та розвиток провідних публічних бібліотек губернських міст в Україні у XIX – на початку ХХ ст.: особливості еволюції губернських бібліотек

У статті досліджено становлення та розвиток провідних публічних бібліотек губернських міст на території України у ХІХ – на початку ХХ ст., чинники, умови й основні етапи їхньої еволюції. Охарактеризовано головні напрями та особливості культурно-просвітницької та бібліотечної діяльності губернських бібліотек як інформаційно-ресурсних центрів збереження і суспільного використання видань, рукописів та інших документів, а також як осередків культурно-освітнього життя краю. Виявлено основні різновиди провідних публічних бібліотек губернських міст та проаналізовано динаміку їх суттєвих бібліотечних показників. Висвітлено специфіку їх діяльності та значення у забезпеченні населення бібліотечною книгою, у поширенні читання, просвітництва і духовної культури в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. 

Відомості про автора: 

головний бібліотекар Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, кандидат історичних наук

Шалиганова А. Сторінки діяльності академіка М. Ф. Сумцова у Харківській громадській бібліотеці (до 165-ї річниці від дня народження)

Стаття присвячена фундатору, організатору, члену Правління Харківської громадської бібліотеки (нині Харківська державна наукова бібліотека (ХДНБ) ім. В. Г. Короленка) академіку М. Ф. Сумцову (1854–1922). Бібліотечну діяльність М. Ф. Сумцова розкрито у дослідженні «Правління ХГБ: 1885–1918 рр.», за результатами якого видано біобібліографічний словник «Правление Харьковской общественной библиотеки 1885–1918» [1]. Стаття розкриває просвітницьку діяльність Миколи Федоровича як фундатора і члена Правління (1885–1893) першої громадської бібліотеки Харкова. 

Відомості про автора: 

головний бібліотекар Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка

Помчалова О. Довідково-пошуковий апарат наукової бібліотеки: сторінками історії (до 20-річчя ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського)

У статті висвітлено історичний шлях організаційного становлення й розвитку довідково-пошукового апарату Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського та його трансформування від друкованого до електронного каталогу під впливом сучасних комп’ютерних технологій. 

Відомості про автора: 

молодший науковий співробітник відділу комплектування та наукового опрацювання документів Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського

Соколов В. Діяльність Л. С. Лічкова на посаді директора Київської міської публічної бібліотеки (1915–1921)

Аналізуються особливості діяльності, основні показники та розвиток Київської міської публічної бібліотеки під керуванням Л. С. Лічкова у 1915–1921 рр. Здійснено порівняльний аналіз діяльності бібліотеки, коли її директором був Л. Лічков, з попереднім періодом розвитку книгозбірні. Виявлено та охарактеризовано головні напрями роботи Л. Лічкова на посаді директора книгозбірні, вивчено коло основних проблем, з якими стикався керівник зазначеної установи. 

Відомості про автора: 

головний бібліотекар Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, кандидат історичних наук, доцент

Рубльова В. Сектор картографічних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: сторінки історії

У статті подається хронологія започаткування і розвитку картографічного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського до 100-річчя її заснування, представлено історичні відомості щодо створення і функціонування відділу (сектору) картографічних видань. 

Відомості про автора: 

бібліотекар I категорії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Борисенко Н. Дозоване читання: історія спецфонду Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка

У статті розповідається про формування жорстокої системи бібліотечної цензури в умовах панування тотального радянського режиму, про технологію і механізми вилучення забороненої літератури та створення спецфондів на прикладі Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. 

Відомості про автора: 

завідувач відділу наукової організації і використання основного фонду Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка

Страницы

Подписка на RSS - Історичні розвідки бібліотек