Історичні розвідки бібліотек

Бересток Т., Чумак Н., Кадькаленко Л. До історії створення Київського туберкульозного інституту і наукової бібліотеки як важливого підрозділу науково-дослідної установи

Стаття присвячена створенню Київського туберкульозного інституту (нині – Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України »), який у 2022 році відсвяткував 100-річчя від дня заснування. Висвітлено історичні етапи становлення установи від дня її заснування, наведені короткі біографічні довідки про видатних вчених інституту та відомості про створення і розвиток наукової бібліотеки 

Відомості про автора: 

завідувачка наукової бібліотеки, провідна бібліотекарка, провідна бібліотекарка Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України»

Скорябкіна Ж. Проблема вивчення читача в українському бібліотечному середовищі (друга половина XIX ст. – 20-ті рр. XX ст.)

Спираючись на дослідження вітчизняних вчених-бібліотекознавців, стаття простежує процес зародження та вивчення читацького контингенту в українському бібліотечному середовищі. 

Відомості про автора: 

молодша наукова співробітниця сектору запису читачів та контролю відвідувань відділу комплексного бібліотечного обслуговування Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Нікітіна А. Історія формувань приватних бібліотек другої половини XVIII ст. (на прикладі приватної бібліотеки Кирила Розумовського)

У статті висвітлено роль та історію формування приватних бібліотек другої половини XVIII ст. через призму приватної книжкової колекції українського гетьмана Кирила Розумовського. Розкрито шляхи надходження та творення приватної бібліотеки Кирила Розумовського, як одного з провідних бібліофілів XVIII ст. 

Відомості про автора: 

молодша наукова співробітниця Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця»

Соколов В. Заснування читачезнавства в Україні у другій половині 1920-х – на початку 1930-х рр.

У статті характеризується науково-дослідна діяльність Кабінету бібліотекаря Київської центральної робітничої бібліотеки ім. ВКП(б) та Кабінету вивчення книги і читача УНІК, зокрема в галузі читачезнавства; висвітлюються професійні зв’язки та основні шляхи співпраці фахівців зазначених підрозділів у сфері науково-дослідної роботи, особливо з вивчення читачів; аналізується внесок провідних співробітників цих структур у розвиток бібліотечної науки. 

Відомості про автора: 

головний бібліотекар науково-дослідного відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, м. Київ, кандидат історичних наук, доцент

Клименко О., Сокур О. Бібліотечна мережа Національної академії наук України: автоматизація (1991–2010 рр.)

Висвітлено п’ятий етап розбудови бібліотек Національної академії наук України, який охоплює період 1991–2010 рр. та характеризується впровадженням автоматизованих бібліотечно-інформаційних технологій у бібліотечну мережу. 

Відомості про автора: 

завідувачка відділу наукових видань, кандидатка історичних наук, доцентка; завідувачка відділу науково-методичної роботи, кандидатка наук із соціальних комунікацій Інститут бібліотекознавства Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Лучка Л. Бібліотечна діяльність Катеринославського наукового товариства: історія, напрямки, постаті

У статті висвітлено історію відкриття та шляхи розвитку наукової бібліотеки Катеринославського наукового товариства, яка пройшла багаторічний шлях від підготовки проєкту до фактичного відкриття та діяльності. Досліджено фонди бібліотеки, форми популяризації читання дитячої літератури та постаті, що відігравали важливу роль у розвитку науково-освітнього та бібліотечного простору Катеринославської губернії. 

Відомості про автора: 

в. о. директорки Наукової бібліотеки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидатка історичних наук

Клименко О., Сокур О. Бібліотечна мережа Національної академії наук України: розбудова (1970–1990 рр.)

Висвітлено четвертий етап розбудови бібліотек Національної академії наук України, який охоплює період 1970–1990 рр. та характеризується впровадженням функціональної централізації бібліотечної мережі. 

Відомості про автора: 

завідувачка відділу наукових видань, кандидатка історичних наук, доцентка; завідувачка відділу науково-методичної роботи, кандидатка наук із соціальних комунікацій Інститут бібліотекознавства Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Козоріз В. Портрет поміщика-бібліофіла на тлі українського села

Стаття присвячена історії створення у першій половині ХIX ст. унікальної бібліотеки, що знаходилась в селі Кононівка Пирятинського повіту Полтавської губернії,  та біографії колишнього власника цієї бібліотеки поміщика-бібліофіла І. Я. Лукашевича. 

Відомості про автора: 

журналіст, краєзнавець, член Національної спілки краєзнавців України

Клименко О., Сокур О. Бібліотечна мережа Національної академії наук України: відбудова (1946–1969 рр.)

Висвітлено третій – повоєнний – етап відбудови бібліотечної мережі Національної академії наук України після Другої світової війни, який охоплює період 1946–1969 рр. Через науково-організаційне та методичне забезпечення представлено відбудову мережі як єдиної системи. 

Відомості про автора: 

завідувачка відділу наукових видань, кандидатка історичних наук, доцента; завідувачка відділу науково-методичної роботи, кандидатка наук із соціальних комунікацій Інститут бібліотекознавства Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Сергієнко О., Оксана Поліщук О. Каталоги періодичних видань Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: історія та сучасність

У статті висвітлено історичний шлях створення й розвитку каталогів періодичних видань Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка від друкованої форми до сучасного електронного каталогу. 

Відомості про автора: 

головна бібліотекарка відділу наукової обробки документів і організації алфавітних каталогів завідувачка відділу наукової обробки документів і організації алфавітних каталогів Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка

Страницы

Подписка на RSS - Історичні розвідки бібліотек