Інтернет-публікації

Публікації Башун О. В.

(з посиланнями на повні тексти в Інтернеті)

Книги 

Окремі публікації

1. Вплив маркетингу і фандрейзингу на трансформацію бібліотек / Донец. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка ; ДОУНБ ; Наук. ред. В. С. Білецький, докт. техн. наук. – Донецьк : УКЦентр, 1999. – 204 с.

http://ruthenia.info/txt/biletskv/bashuno/index.html

http://www.twirpx.com/file/612239/

http://www.vesna.org.ua/txt/bashuno/vp/index.html

2. Трансформація універсальної бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону : автореф дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук./ Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2001. – 18 с.

http://bit.ly/2cctSst

3. Бібліотеки США: погляд українського фахівця. – К.: Нора-Друк, 2004. – 56 с.

http://www.twirpx.com/file/1019669/

Спільні публікації

4. Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської: Сторінки історії та сучасність (1926-2001 рр.): Бібліогр. покажч. Вип.2. / Донец. упр. культури облдержадміністрації, Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської; Уклад.: Т. М. Дрьомова, Г. М. Вальдовська, І. Є. Корольова, О. В. Башун; Наук. ред. О. В. Башун; Ред.: Ю. О. Лебедєва, О. Г. Полева; Відп. за вип. Л. О. Новакова. — Донецьк, 2001. – 86 c.

http://www.library.donetsk.ua/index.php?target=kraez#2

5. Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської: Сторінки історії і сучасність (1926-2006 рр.): Бібліогр. покажчик. Вип. 3 / Упр. культури Донец. облдержадмін. Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської; Уклад.: О. В. Башун, О. В. Кучерява, Л. П. Свіркова; Наук. ред. О. В. Башун; Ред.: О. В. Рязанцева, Л. П. Свіркова; Відп. за вип. Л. О. Новакова. - Донецьк: Схід. вид. дім, 2007. - 120 с. - (До 80-річчя бібліотеки).

http://www.library.donetsk.ua/index.php?target=kraez#2

6. Центри європейської інформації в бібліотеках: технологія створення та механізми популяризації інформації про ЄС та євроінтеграцію України : навч.-метод. посіб. для бібліотекарів / Укр. бібл. асоц. ; укладачі : Башун О. В., Пашкова В. С., Шевченко І. О. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2016. – 78 с.

http://libr.rv.ua/data/files/n.volyan/6868e5a3716d0daebc3cd26534d66062.pdf

Тези доповідей

7. Бібліографічне забезпечення франкознавства: Доповідь на XXV щорічній конференції української проблематики в Урбані-Шампейн // Бібл. форум України. – 2006. – № 4. – С. 34–38.

www/experts.in.ua/baza/analytic/index.php?ELEMENT_ID=11201

Статті у наукових збірниках

8. Новые информационные технологии и проектное развитие библиотек // Библиотечное образование и практика: поиски взаимопонимания / МГУКИ. – М., 2002. – С. 167.

http://libconfs.narod.ru/2002/9s/s9_p3.htm

Статті в журналах

9. Діємо на власний розсуд / О. Башун // Бібліотечний вісник. – 1994. – № 4. – С. 38.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_1994_4_20

10. Донецькій обласній універсальній науковій бібліотеці – 70 років / О. Башун // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 1. – С. 18–19.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_1997_1_11

11. Маркетинговий підхід до комплектування фондів бібліотек / О. Башун // Бібліотечний вісник. – 1999. – № 3. – С. 29–30.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_1999_3_14

12. Маркетинг и фандрейзинг как факторы активизации процессов по внедрению новых технологий в библиотеках // Науч. и техн. б-ки. – 2000. – №1. – С. 87–90.

http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea99/doc1/Doc22.html

13. Маркетинговий підхід до трансформації універсальної наукової бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону // Вісн. Кн. палати. – 2000. – №2. – С. 8–12. – Бібліогр.: С. 11–12 (31 назв.).

http://archive.ec/knLt4

14. Українські вчителі англійської мови україномовних шкіл Донеччини підвищили свою кваліфікацію // Вісн. програми шк. обмінів. – 2002. – Жовт. (Вип. 13). – С. 20–21.

http://visnyk.iatp.org.ua/dev/cat_article;184/

15. Змістовно-мовні потреби читачів Донецької області // Бібл. форум України. – 2006. – № 1. – С. 22–28.

http://ukrlife.org/main/cxid/don_read.doc

http://novosti.dn.ua/article/433-zmistovno-movni-potreby-chytachiv-doneckoioblasti

16. Комп’ютерні програми для створення електронних бібліотек // Бібл. форум України. – 2012. – № 1. – С. 28–33.

http://libkor.com.ua/index.php?id=6&sid=0&rid=123