№ 2 (32) 2023

Осіпова Г. Маловідомі постаті бібліотеки Ніжинської вищої школи: Людмила Степанівна Кулжинська

Стаття присвячена Людмилі Степанівні Кулжинській (1877–1963), бібліотекознавиці, бібліографині, редакторці журналу «Бібліотекар» (1910–1915 рр.), делегатці Першого Всеросійського з’їзду з бібліотечної справи (1911 р.). У статті детально висвітлено її діяльність на посаді завідувачки бібліотеки Ніжинського інституту народної освіти (1925–1929 рр.). 

Відомості про автора: 

заступниця директора бібліотеки імені академіка М. О. Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Медведь М. Славетні постаті діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи України та зарубіжжя

У статті аналізується основна тематика доповідей Всеукраїнської наукової конференції «Інформаційне, інтелектуальне та духовне життя суспільства крізь призму біографічних досліджень діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи» (Ужгород, 15–16 листопада 2022 року). Через бібліографічні відомості подано характеристику історичного періоду становлення бібліотечної справи в Україні. 

Відомості про автора: 

директорка Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету, кандидатка філологічних наук

Нікітіна А. Книжкові пам’ятки з книгозбірні Андрія Розумовського

У роботі досліджено та проаналізовано 3 книжкові пам’ятки з приватного зібрання Андрія Розумовського. Пошуки та дослідження приватної бібліотеки Андрія Розумовського здійснюються в закордонних культурних інституціях, архівах та бібліотеках істориками національного заповідника «Гетьманська столиця». 

Відомості про автора: 

історикиня Національного заповідника «Гетьманська столиця»

Майдак Т. Історія бібліотечної справи Кременчука

У статті надано інформацію про книгу «Історія бібліотечної справи Кременчука», де висвітлено історію розвитку бібліотек міста Кременчука з початку ХІХ століття і до сьогодення. Книга дає можливість ознайомитися з процесом становлення публічних бібліотек, бібліотек закладів освіти та зародженням бібліотечної освіти в місті. Автори опрацювали першоджерела, серед яких архівні матеріали, мемуарна спадщина працівників бібліотек тощо. 

Відомості про автора: 

виконувачка обов’язків директорки Кременчуцької міської публічної бібліотеки

Бояринова О. П’ять бібліотек Сумщини та Чернігівщини стали ресурсними центрами для креативної молоді та підприємців

У статті представлено досвід реалізації проєкту «Економічний RestART», що реалізований в бібліотеках Сумщини та Чернігівщини. Організатором цього проєкту виступила ВГО Українська бібліотечна асоціація за партнерства агенції економічного розвитку PPV Knowledge Networks. 

Відомості про автора: 

членкиня Президії ВГО Українська бібліотечна асоціація, координатор проєкту «Економічний RestART»

Новосьолова С. Освітній коучинг як перспективна технологія мотивації та підтримки здобувачів освіти

На сьогодні в закладах вищої освіти впроваджується освітній коучинг, який є актуальним для досягнення цілей, мотивації у навчанні та сприяє розвитку особистості. У статті аналізується поняття освітній коучинг – постановка цілі вкрай важлива для досягнення успіху, як здобути позитивний результат та чому він ефективний. У фокусі коучингу є зазвичай професійний діалог, розроблений з метою розвитку спеціальних навичок, що сприяють розкриттю внутрішнього потенціалу здобувачів освіти. 

Відомості про автора: 

завідувачка сектору науково-технічної бібліотеки, керівниця Інформаційно-ресурсного центру «Без бар’єрів» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Малішевська Н. Національна наукова медична бібліотека України: на шляху до інклюзивного суспільства

Соціальна згуртованість суспільства здатна вирішити багато політичних, економічних і соціальних проблем. Яскравим прикладом є новітня історія України, зокрема об’єднання громади перед загрозою втрати державності і самобутності нації. Ознаками соціальної згуртованості сучасного демократичного суспільства є інклюзивність, активність, довіра, готовність співпрацювати задля досягнення спільного блага і, безумовно, відповідальність. Бібліотека, як соціальний інститут, може і повинна сприяти вихованню морально-етичних цінностей та розвитку демократії. В цій статті представлено один з аспектів роботи бібліотеки, а саме участь у заходах із розвитку соціальної інклюзивності суспільства. 

Відомості про автора: 

головна бібліотекарка Національної наукової медичної бібліотеки України

Діденко Л. Участь бібліотеки закладу вищої освіти в акредитації освітніх програм

У статті зроблено спробу підсумувати досвід участі бібліотеки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» в акредитації освітніх програм за новими критеріями якості вищої освіти. 

Відомості про автора: 

директорка бібліотеки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Ярмолюк А. Бібліотека та туризм: грані співпраці

У статті на прикладі діяльності Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки висвітлено взаємодію бібліотек з туристичною галуззю. 

Відомості про автора: 

головна бібліографиня відділу наукової інформації та бібліографії Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки

Шевченко О. «Письменники, короновані словом»

У статті висвітлено досвід проведення регіональної кампанії «Читаємо разом» Дніпропетровською обласною універсальною науковою бібліотекою імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія та бібліотеками області. 

Відомості про автора: 

заступниця директора з внутрішньобібліотечної роботи Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія

Страницы

Подписка на RSS - № 2 (32) 2023