№ 4 (30) 2022

Двірна К., Лущай В., Стегній Д. Рецензія на рекомендаційний бібліографічний покажчик «Російсько-українська війна»

Російсько-українська війна. Ч. 1: Неоголошена війна (20 лютого 2014 – 24 лютого 2022) : рекомендаційний покажчик / уклад. Ю. І. Левченко ; Міністерство освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Наукова бібліотека. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2022. – 149 с.У статті подано рецензію на рекомендаційний бібліографічний покажчик «Російсько-українська війна». Покажчик присвячений першому етапу російсько-української війни (з 2014 по 2022 рік) та його основним подіям: анексія Криму, війна на Донбасі, внутрішньо переміщені особи та волонтерський рух. Проаналізовано структуру, зміст, інформаційне наповнення та бібліографічне оформлення видання. Розкрито його позитивні та негативні сторони з погляду історії та бібліографії. Підкреслюється значення покажчика в інформаційній боротьбі проти російської пропаганди та фейків, які викривляють історичну дійсність про перший етап російсько-української війни відповідно до політично-ідеологічних цілей країни-агресора. 

Відомості про автора: 

кандидатка історичних наук, доцентка, доцентка кафедри історії України, етнології та краєзнавства ; кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України, етнології та краєзнавства Історико-філософський факультет Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; завідувачка науково-бібліографічного відділу Національної історичної бібліотеки України

Скорябкіна Ж. Проблема вивчення читача в українському бібліотечному середовищі (друга половина XIX ст. – 20-ті рр. XX ст.)

Спираючись на дослідження вітчизняних вчених-бібліотекознавців, стаття простежує процес зародження та вивчення читацького контингенту в українському бібліотечному середовищі. 

Відомості про автора: 

молодша наукова співробітниця сектору запису читачів та контролю відвідувань відділу комплексного бібліотечного обслуговування Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Нікітіна А. Історія формувань приватних бібліотек другої половини XVIII ст. (на прикладі приватної бібліотеки Кирила Розумовського)

У статті висвітлено роль та історію формування приватних бібліотек другої половини XVIII ст. через призму приватної книжкової колекції українського гетьмана Кирила Розумовського. Розкрито шляхи надходження та творення приватної бібліотеки Кирила Розумовського, як одного з провідних бібліофілів XVIII ст. 

Відомості про автора: 

молодша наукова співробітниця Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця»

Левченко Ю. Гарвардський стиль: основне

У статті представлено інформацію про Гарвардський стиль як один з видів оформлення посилань в наукових працях, засновником якого наприкінці ХІХ ст. був американський зоолог Едвард Лоренс Марк, який працював у Гарвардському університеті. Завдяки запропонованій ним системі посилань «автор-дата» створюється простий і логічний взаємозв’язок між внутрішньотекстовим посиланням та списком використаної літератури. У статті розглянуто шляхи поширення та урізноманітнення видів стилю, яке відбулось коли інші наукові заклади запозичили його систему і створили власні правила оформлення наукових праць. Наразі в Україні поширено шість видів Гарвардського стилю. 

Відомості про автора: 

завідувач відділу інформаційно-бібліографічної роботи Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Клименко О., Сокур О. Бібліотечна мережа Національної академії наук України: переорієнтація діяльності (2011–2021 рр.)

Висвітлено сучасний етап розбудови бібліотек Національної академії наук України, який охоплює період 2011–2021 рр. та характеризується початком запровадження у мережі цифрових технологій. 

Відомості про автора: 

завідувачка відділу наукових видань, кандидатка історичних наук, доцента; завідувачка відділу науково-методичної роботи, кандидатка наук із соціальних комунікацій Інститут бібліотекознавства Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Стопа І. Комплектування фонду бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: історичні аспекти, сучасні реалії та майбутні перспективи

У статті висвітлюються основні моменти щодо комплектування фонду бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у різні історичні періоди та виклики сьогодення. 

Відомості про автора: 

завідувачка відділу комплектування та наукової обробки документів бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Русначенко Т. Біобібліографічні ресурси бібліотеки: погляд через призму сучасності

Стаття присвячена проблемам освоєння бібліотекою нових соціальних та інформаційних технологій, створення нових видів інформаційних продуктів. Розкрито поняття біобібліографічного ресурсу, показано його традиційні та інноваційні форми. З'ясовано значення буктрейлера як медіаресурсу з елементами біобібліографії для презентації творчої спадщини письменників Криворіжжя. 

Відомості про автора: 

завідувачка сектору підтримки автоматизованої бібліотечної системи та програмного забезпечення бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету

Лучка Л. Особові книжкові зібрання катеринославських діячів в університетському бібліотечному просторі

На базі фондів наукової бібліотеки проаналізовано власні книгозібрання катеринославських діячів за тематикою, змістом, дарчими написами та печатками. Досліджено книговидавничу справу ХVIII – початку ХХ ст. за форматом та друкарським мистецтвом. Виявлено рідкісні та цінні примірники, що мають цікаву історичну долю, пов’язану з життєдіяльністю особистостей культурно-освітнього простору краю. 

Відомості про автора: 

виконувачка обов’язків директорки Наукової бібліотеки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидатка історичних наук

Дідусенко Г. Окремі пропозиції щодо використання джерелознавчої бази при проведенні регіональних досліджень життя та творчості Ю. І. Липи (за фондами Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського)

У статті висвітлюються біографічні факти та творча спадщина Ю. І. Липи крізь призму джерел з української діаспори, здійснено порівняльний аналіз липознавчої джерельної бази в екзилі та проаналізовано напрацювання сучасного українського липознавства. 

Відомості про автора: 

головна бібліотекарка Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського

Білоус В. Електронні наукові та освітні ресурси, інноваційні сервіси бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

У статті висвітлюються важливість цифровізації, створення та використання електронних ресурсів у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 

Відомості про автора: 

директорка бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Страницы

Подписка на RSS - № 4 (30) 2022