№ 1 (23) 2021

Файл ЕК: 

Сєдих В., Соляник А. Нові сторінки з історії української бібліографії

Пропонуємо вашій увазі рецензію на книгу: Березюк Н. М. Вчений і бібліографія. XIX – середина XX століття : нариси : бібліографія бібліографії Н. М. Березюк. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 199 с. – (Видатні постаті в історії Харківського університету), що є значним внеском до вивчення історії української бібліографії. 

Відомості про автора: 

доцент кафедри інформаційної, бібліотечної, архівної справи, кандидат педагогічних наук, декан факультету соціальних комунікацій, доктор педагогічних наук, професор Харківська державна академія культури

Клименко О. Міжбібліотечному науковому збірнику – 20!

Статтю присвячено особливостям функціонування науково-практичного і теоретичного збірника «Бібліотеки національних академій наук: Проблеми функціонування, тенденції розвитку». Розглянуто тематику статей, авторський склад, цільове та читацьке призначення видання.  

Відомості про автора: 

старша наукова співробітниця Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка історичних наук,доцентка

Татарчук Л. К. В. Дубняк (1890–1948) – бібліограф, упорядник вітчизняної сільськогосподарської інформації

У статті проаналізовано наукову спадщину професора Костянтина Володимировича Дубняка (1890–1948) й надано історіографічну оцінку його внеску у становлення вітчизняної сільськогосподарської бібліографії, зокрема у вирішення проблем щодо упорядкування сільськогосподарської інформації. 

Відомості про автора: 

заступниця директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України, кандидатка історичних наук

Сокур О. Талант бібліографа: до 100-річчя від дня народження Катерини Ієронімівни Скокан

Статтю присвячено життєвому шляху і творчому доробку К. І. Скокан – українському бібліографу, шевченкознавцю, автору, співавтору, упоряднику ґрунтовних бібліографічних праць, співробітнику відділу бібліографії Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (нині Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського), її внеску у розбудову вітчизняної бібліографії. 

Відомості про автора: 

наукова співробітниця Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидатка наук із соціальних комунікацій

Чегринець М. Відголосок далекого минулого…

Представлено життєвий і професійний шлях співробітниці відділу систематизації та організації систематичних каталогів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка у 50–80 роки XX ст., ветерана праці, ветерана Другої світової війни Тамари Борисівни Берцук.  

Відомості про автора: 

головна бібліотекарка відділу наукової систематизації, предметизації та організації систематичних каталогів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

Довгань М. Крізь призму десятиліть: Чернівецькій обласній бібліотеці – 80

У статті висвітлюється діяльність однієї з провідних книгозбірень краю – Чернівецької обласної бібліотеки на різних історичних етапах. Зокрема, створення та функціонування структурних підрозділів, динаміку формування фондів, еволюцію форм і методів обслуговування користувачів, впровадження інформаційних технологій, створення ресурсних центрів, розвиток науково-просвітницької установи на сучасному етапі. Згадуються особистості, які творили й примножували надбання бібліотеки від витоків до сьогодення. 

Відомості про автора: 

заступниця директора Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка, заслужена працівниця культури України

Літвінова Є. Онлайн ресурси для підвищення професійної компетенції бібліотекарів

У статті представлено огляд освітніх онлайн ресурсів для бібліотекарів, на яких можна навчатись дистанційно, щоб застосовувати в фаховій діяльності. Курси, що запропоновані, безкоштовні та легкі у засвоюванні. 

Відомості про автора: 

заступниця директора з наукової роботи Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського, м. Кропивницький

Спанчак Т. Дистанційна робота бібліотек в умовах карантину

Стаття висвітлює досвід і виклики, з якими зіткнулись фахівці Національної історичної бібліотеки України в процесі переведення колективу установи на дистанційну роботу в умовах карантину через пандемію COVID-19, та представляє механізми забезпечення дистанційного обслуговування користувачів книгозбірні за умови необхідності дотримання карантинних обмежень. 

Відомості про автора: 

заступниця генерального директора з питань використання нових інформаційних технологій Національної історичної бібліотеки України

Шевченко О. Популяризація читання з використанням мистецтва фотографування

Стаття висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія щодо реалізації проєктів із популяризації читання з активним використанням різноманітних технік фотографування та сучасних практик фотомистецтва, які розширюють можливості використання в бібліотечній діяльності засобів візуалізації. 

Відомості про автора: 

заступниця директора з внутрішньобібліотечної роботи Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія

Кук Н. Чому важливо не припиняти вчитись

У статті представлено досвід діяльності Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького м. Миколаєва та її бібліотек-філій як центрів неформальної освіти дорослих. Зокрема, зосереджено увагу на навчанні користувачів бібліотек медіа-, цифровій грамотності, навичкам роботи на комп’ютері, користуванню електронними послугами, мобільними технологіями. Охарактеризовано багаторічний процес реалізації просвітницьких ініціатив, проєктів з вивчення мов, отримання городянами нових знань та життєвих навичок у сучасних реаліях. 

Відомості про автора: 

бібліотекарка сектору реєстрації користувачів та реклами відділу обслуговування користувачів Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Миколаєва

Страницы

Подписка на RSS - № 1 (23) 2021