№ 4 (22) 2020

Файл ЕК: 

Діденко Л. Нотатки про роботу бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі під час карантину

У статті стисло представлено основні процеси, що здійснювались дистанційно під час карантину працівниками бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі. 

Відомості про автора: 

директор бібліотеки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Брага Г. Робота міських бібліотек в умовах карантину

У статті висвітлюється досвід роботи ЦБС Мелітопольської міської ради Запорізької області в умовах карантину, спричиненого COVID-19. Представлено можливості використання соціальних мереж та інших інтернет-ресурсів для організації дистанційного обслуговування користувачів, розширення професійної спеціалізації бібліотекарів, комунікації з бібліотечною спільнотою. 

Відомості про автора: 

провідний бібліограф Централізованої бібліотечної системи Мелітопольської міської ради Запорізької області

Біла Л. Польська медична бібліотека імені Збіґнєва Реліґи – осередок польської медичної книги в Україні

У статті представлено історію створення та сьогодення Польської медичної бібліотеки імені Збіґнєва Реліґи. Характеризуються інформаційні ресурси та основні напрями діяльності книгозбірні. 

Відомості про автора: 

завідувач відділу міжнародної інформації та зарубіжних зв’язків Національної наукової медичної бібліотеки України

Маслова М. Бібліографічна діяльність Запорізької ОУНБ під час карантину

Стаття узагальнює досвід діяльності відділу наукової інформації та бібліографії Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки під час карантину. Знайомить з традиційними бібліографічними послугами, що зазнали деяких змін, новими ідеями, які виникли саме завдяки незвичним умовам праці, та бібліографічною продукцією, створеною за цей час. 

Відомості про автора: 

завідувач відділу наукової інформації та бібліографії Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки

Левченко Ю. Заборонені книги 20–30-х років ХХ ст. у фонді Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

На основі збірника документів і матеріалів «Список репресованої літератури: заборонені видання 1920–30-х років» були виявлені та проаналізовані книги 20–30-х рр. ХХ ст., що зберігаються у фонді Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, які входили до списків заборонених книг Головліту УРСР другої половини 1930-х років. 

Відомості про автора: 

завідувач відділу інформаційно-бібліографічної роботи Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, кандидат історичних наук

Бондарчук Я. Елементи бібліотечного маркетингу в діяльності Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

У статті проаналізовано інтерпретацію основ маркетингу відповідно до діяльності Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Представлено практичний досвід, який полягає в презентації ресурсів, програм та безкоштовних інструментів для створення маркетингових матеріалів та генерації сучасних PR ідей. 

Відомості про автора: 

завідувач науково-методичного відділу Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Прокопенко Л. Бібліотечний інсентив-туризм для бібліотекарів

У статті охарактеризовано місце бібліотечного інсентив-туризму у системі мотивації і стимулювання професійної діяльності бібліотечних працівників; визначено його можливості як ефективного засобу нематеріальної мотивації і стимулювання бібліотекарів та дієвого інструменту розвитку персоналу бібліотечної установи. 

Відомості про автора: 

головний бібліотекар Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, кандидат історичних наук, доцент

Літашова А. Всеукраїнська акція «Тиха вечірка “Good Silent Party”» у контексті інклюзивних бібліотечних тенденцій

У статті описаний досвід організації та проведення Всеукраїнської акції «Тиха вечірка “Good Silent Party”». Розглянуто глобальну ідею створення вечірки, умови її проведення. Окрему увагу приділено меті вечірки – інклюзивності. Стаття дає власне бачення концепції трансформації бібліотечної справи та бібліотеки як нестереотипного інклюзивного артпростору. 

Відомості про автора: 

завідувач відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки

Коваленко В. Використання тайм-менеджменту в бібліотеці

У статті розповідається про основні інструменти тайм-менеджменту, наголошується на необхідності їх використання у діяльності бібліотеки та бібліотекаря задля збільшення ефективності роботи та якісного управління часом. 

Відомості про автора: 

завідувач сектору наукової бібліографії Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Візнюк В. Soft skills бібліотечного лідера

Статтю присвячено питанню розвитку сучасних професійних якостей бібліотекаря, зокрема особистісних рис з урахуванням лідерських характеристик. Розглянуто ефективність роботи школи молодого бібліотекаря з теми «soft skills» бібліотечного лідера». З’ясовано основні тенденції розвитку «гнучких» навичок бібліотечного лідера. 

Відомості про автора: 

директор бібліотеки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, м. Одеса, кандидат педагогічних наук

Страницы

Подписка на RSS - № 4 (22) 2020